Ege surpriza informo okazis, ke ĉi-jare Pacan Nobel-Premion ricevis Ĉinano, batalanto por homaj rajtoj, Liu Xiaobo! Li senĉese restas en malliberejo kaj tuj post la informo pri la premio, lia edzino estis arestita en homaresto. Ankoraŭ foje ni vidas, kiom forte ĉina reĝimo timas...

Ni ĉiuj devas rememori, kriegi kaj diri pri aĉaj kaj fekaj agadoj de ĉina registaro, ŝtato, partio! Tio ĉi ne estas ununura reĝimo sur la mondo (rememorante lastan 65-an jaraĝon de partiaj-armeaj buĉantoj de Norda Koreio, situacion en Kubo, en afrikaj landoj, en Bielarusio, Irano k.s...), kvankam ĉi-jara premio SIGNIFAS MULTE! Sama Liu Xiaobo dediĉis la premion al ĉiuj mortintaj dum okazaĵoj sur Tienanmen-placo en Pekino - ĉi-tio signifas plej multe!

Ni esperu, ke aĉa komunista-kapitalista koncentrejo ĉesas ekzisti en Ĉinio, ke ĉiuj civitanoj de ĉi tiu lando eksinsentos liberecon. Ĝis nun la lando estis/-as masakrata de komunistaj fiuloj, komune kun internacia kapitalo, kiu volonte kunlaboras kun la reĝimo. Mao mortis - naskiĝis partio + internaciaj kapitalistoj. Coca-Cola kaj McDonalds (kaj aliaj fikorporacioj) estas nun ĉefaj kunlaborantoj de maljunulaĉoj de komunista teroro.

Jes, jes, por multe el vi ĉi-tiuj vortoj povas esti traktataj, kiel sloganoj, sed kiam ni aŭdas/vidas teror-teatron de ĉina povo, tiam sloganoj malaperas. Tiam aperas veraj dramoj de unuopaj homoj kaj ĉiuj regionoj/etnaj grupoj.

P.S.: noto por ĉiuj ĉinaj esperantistoj dresitaj de ĉina reĝimo (aŭ tiuj, kiuj mem estas dresuloj), kiujn oni povas renkonti ĉi-tie: ne produktu sin kun viaj propagandaj malveraĵoj, stultaĵoj kaj fanatikaj komunistaj fiaĵoj... batalu kun interna sklaveco ;)

LIBERECO POR LIU XIAOBO! LIBERECO POR ĈINIO!