Iam estis lando, tute verda kaj tre bela, regata de kruelega tigro, mastro kaj sinjoro de la teritorio.

Al tiu lando venis ĵurnalista kapro.

─Ho, kiel granda kaj trafe regata lando! ─ĝentile diris la kapro antaŭ la suvereno.

Sed, krom paroli, ĝi devis ankaŭ verki. Do, kun la deziro favore impresi per siaj kronikoj, en unu el ili ĝi diris pri la tigro: "Ĝia vosto estas aristokrata blazono".

Kaj okazis, kiel okazas en ĉiuj regnoj de ĉi mondo ke, tagon, la urso anstataŭis la tigron.

Longe cerbumis la kapro ĉar, kiel sciate, la urso ne havas voston kaj, konsekvence, ne plu konvenis laŭdi tiun korpoparton, sed male. La kapro do artikolis jene en sia revuo: "Feliĉe, la nova suvereno malhavas tiun aĉan apendicon, kiun oni nomas vosto".

Konstatinte tian kontraŭdiron, la elefanto, abonanto de la revuo, protestis ĉe la ĵurnalista kapro.

Kaj tiu cinike respondis:

─Nu, mi konstatas, ke vi komprenas neniom pri moderna ĵurnalismo. Kiam mi laŭdas same ĉiun el la du bestioj, ĉu vi ne vidas klare, ke gravas ne tio, ĉu ili havas aŭ ne voston, sed la fakto, ke ili havas egajn ungojn kaj dentojn?

Victor Manuel Perez Perozo, Venezuelo

Tradukis: Liven Dek