BRANĈO POEZIO
Unua premio al Nicolau Dols, Hispanio, pro “Pasio. Poemo en ses stacioj”.
Dua premio al Jesper Lykke Jacobsen, Francio, pro “Kosmogonio”
Tria premio al Lode Van de Velde, Belgio, pro “Nebulo”
Juĝkomisiono: István Ertl, Krys Williams, Giulio Cappa
Partoprenis 31 verkoj de 15 aŭtoroj el 10 landoj.


BRANĈO PROZO
Unua premio ne aljuĝita.
Dua premio al Ewa Grochowska, Francio, pro “La neĝero”.
Tria premio al Laure Patas d'Illiers, Francio, pro “En tiu ĉi bela tago”.
Honora mencio al Carys Goldy, Britio, pro “Tri vortoj”.
Juĝkomisiono: Trevor Steele, Ĵak Le Puil, Tim Westover
Partoprenis 20 verkoj de 13 aŭtoroj el 9 landoj.


BRANĈO TEATRAĴO
Unua premio ne aljuĝita
Dua premio ne aljuĝita
Tria premio al Amir Naor, Israelo, pro “Amo ne serĉas, amo trovas”.
Honora mencio al Ewa Grochowska, Francio, pro “Stranga renkontiĝo”.
Juĝkomisiono: Wera Blanke, Serĝo Sir', Giuliano Turone
Patroprenis 2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj.


BRANĈO ESEO
Unua premio – premio Luigi Minnaja – ne aljuĝita.
Dua premio al Roberto Lloancy, Francio, pro “Kverelo sur Olimpo”.
Tria premio al Javier Alcalde, Hispanio, pro “Pli bona ol la homa estaĵo? Esperanto kaj transhomismo”.
Honora mencio al Javier Alcalde, Hispanio, pro “La Esperantisto de la jaro (1887-1997)".
Juĝkomisiono: Gotoo Hitoshi, Antonio Valén, Giridhar Rao.
Partoprenis 5 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.


INFANLIBRO DE LA JARO
Eldonejo Graine de Moutard, Francio, pro “La sekreto de la strigo de Diĵono”.
Juĝkomisiono: Edmund Grimley Evans, Ricardo Albert Reyna, James Rezende Piton.
Partoprenis 2 verkoj de 2 eldonejoj el 2 landoj.