לימודיסק - משחקי מחשב לילדים קטנים

רכישת משחקי מחשב לילדים קטנים מצריכה גישה שונה מצד ההורים מרכישת עוד מתנה לילדם. כמו שאנו בודקים היטב באיזה גן ובידי איזו גננת אנו מפקידים את ילדינו, כך חשוב שנבדוק במה משחק ילדינו בעת שמבצע את צעדיו הראשונים בחברת המחשב וחבר מרעיו. אין אנו דנים עם השימוש במחשב טוב או רע בתהליך ההתפתחות של ילדינו. המחשב כבר פה, למי שלא שם לכך לב, השאלה שנעסוק בה היא כיצד נדע להבחין בין משחקי מחשב לילדים קטנים מתוך שלל משחקי

מחשב והאפליקציות. מה יתאים ויהיה טוב לילדינו? שעון זמן – בדרך כלל מיצג תחרותיות. על פי תפישת העולם הנפוצה אצל בוני משחקי המחשב לילדים, התחרותיות והחתירה להישגיות, הינה אחד האמצעים המכריעים, לאתגר את הילד המשתמש ולשמר אותו במשחק המחשב. אין בידי בוני משחקי חשיבה לילדים קטנים כלים להתמודד עם השונות של כל ילד ביכולות המוטוריות, הקוגניטיביות והרגשיות, לכן, נקבעה התחרות כנגד גורם אוניברסאלי כמו שעון עצר, כנוחה ביותר. מה עושה תחרות זו למרבית הילדים? האם היא מועילה ומאפשרת למידה? האם היא גורמת לנוחות גופנית ושלוה רגשית? מסופקני. טעויות לצורך למידה - באסכולות חינוכיות שונות מקובל לקיים את הלמידה מטעויות תוך הקשה לוגית. אם לא הצלחנו לבצע משימה נדרשת אזי כפי
ראה המשך... http://limudisk.com/