כיום משחקים לילדים במחשב, אינם עוד משחקים פשוטים, וחלקם אפילו נחשבים כיצירות אמנות, של תצוגה גרפית משובחת לצד רבדים עלילתיים מרשימים. למרות זאת, איכות משחקים לילדים במחשב נשפטים לרוב על פי אופייה של האינטראקציה בין השחקן למשחק. השפעת האלימות במשחקים לילדים במחשב עשויה להיות גדולה מזו הנגרמת מהחשיפה לאלימות בטלוויזיה. בניגוד לטלוויזיה, על מנת לנצח במשחקים מהסוג האלים, חייב את השחקן להיות אקטיבי ולפעול בצורה אלימה כדי לנצח. משחקים לילדים במחשב לא רק חושפים את השחקן לצפייה באלימות, אלא דורשים ממנו להגיב באלימות אקטיבית. על פי הנחיות משחקי מחשב אלא, השחקן נדרש להגיב בעקביות בתגובות תוקפניות והתנהגות אלימה. לפניכם מספר ממצאים שנאספו ממחקרים אודות השפעת אלימות על המשחקים במשחקי מחשב אלה: 1. קיימת השפעה על התנהגות הילדים כבר בטווח הקצר לאחר משחק אלים. קיימת עלייה בתגובות התוקפניות וברמת העוינות אצל ילדים אלה. ילדים המשחקים המשחקי מחשב בעלי אופי אלים, נוטים יותר להפגין התנהגויות של אלימות מילולית ופיזית כלפי הזולת בסביבתם ולעיתים גם בנטייה לאלימות פיזית כלפי רכוש. 2. נערכה השוואה בין שתי קבוצות ילדים בני 7, קבוצה א' שיחקו במשחקי מחשב בעלי אופי אלים וקבוצה ב' שימשה כקבוצת ביקורת שלא שיחקה במשחקים אלה. נמצא כי: א. הבנים ששיחקו במשחקים האלימים ביטאו יותר אלימות מילולית ופיזית אחר המשחק בהשוואה לקבוצת הביקורת. ב. הילדים ששיחקו במשחקים אלימים הגיבו בעוינות ובחשדנות ונטו לייחס יותר כוונות של כעס ותוקפנות לסובבים יותר מקבוצת הביקורת. 3. ההשפע
ראה המשך...http://limudisk.com