Hieraù vespere, mi do provis la pianon de la trinkejo-restoracio O'Vinéa. Kelkaj el vi, mia kara publiko, afable venis por aùskulti min kadre de tiu nekoncerta ludado. Mi ege dankas al : Tony kaj Perrine (mia frato kaj lia koramikino), Maksim (mia plej fervora adoranto), Sébastien kaj Gildas (kiuj tute surprize trairis centojn da kilometroj por veni parizen, nur por mi! Dankon, dankon, dankon! Mi ĝojas, ke ili ankaù povos ĉeesti la koncerton de Madonna ĉi-vespere. Mi ĝojas, ke mia internacia famo tiel permesas al kromaj geartistoj havigi pliajn spektantojn.)

Ĉar estis tiom da spektantoj en la O'Vinéa (5, se vi bone kalkulis) kaj ĉar ili venis de tiom malproksime, mi ne nur provis la pianon sed ludis dum... mi ne scias fakte! Unu aŭ du horoj eble... Poste, ni vespermanĝis. Estis sufiĉe bone. Mi gratulis la kuiriston kaj li gratulis min pro la muziko. Li invitis min reveni ĉiu-semajne. Sed ĉiu-semajne, ĉu Sébastien kaj Gildas revenos de Angers? Mi proponos al Madonna unuaparte koncerti en la O'Vinéa, ĉiu-vendrede. Eble tiel ili revenos.

Nu mi devas pripensi tiun proponon. Kion vi opinias pri tio? Mi pensas, ke mi bezonas plibonan reklamadon, alie mi ludos antaù neniu! Verŝajne nemulte da homoj vizitas tiun-ĉi blogon, nu ĝi estas mia nura komunikilo! Sed la aferoj nur komencas...

Ĝis geamikoj!