Priparolinte la aferon kun Amnon (mia provludigisto), mi decidis ŝanĝi la planon. Li pensas, ke mia muziko estas ĉefe koncertcela kaj do, ke estos tro malfacile kaj ne sufiĉe kontentige surbendigi ĝin laù enstudiaj kondiĉoj. Mi opinias, ke li pravas. Do li rekomendas, ke mi koncertu, plu kaj plu. Tiamaniere, mi plifortigos miajn kantojn. La aŭskultemo kaj reago de la publiko donos al ili korpon. Kaj iam, ni surbendigos koncerton. Ĉu tio ne estas ankoraŭ pli alloga plano?

Mi do ekserĉis ejon por ludi kaj verŝajne ĵus trovis montmartran kafejon, kie mi povos tion fari plurfoje. La kafejestro nomiĝas Simisha. Li mem fojfoje ludas pianon en sia kafejo. Li bone ricevis mian proponon. Venontsemajne, mi provos lian pianon (kiu ne ĉeestis hieraŭ kiam ni diskutis). Li proponas, ke mi jam iomete koncertu, por ke mi ekalkutimiĝu je la ejo, ĝia sonaŭdebleco, ĝia publiko, ktp.

Do, se vi jam pretas aŭdi ian provludon, kaj loĝas ĉe Parizo, ni rendevuu vendredon la 19-an de septembro proksimume je la 19-a en la " O' vinéa ", 69 rue Lepic. (Ĝi estas restoracio, teejo, vinejo.)

Ĝis!

PS : mi probable baldaŭ bezonos reklaman paperaĵon. Ĉu iu grafikisto volontulos?