Sendu bildkarton al viaj geamikoj por saluti ilin okaze de Paska Festo.

Elektu la bildon en mia blogo. Klaku ĝin pere de la maldekstra butono de la muso por pligrandigi ĝin. Post, klaku per la dekstra kaj sekvu la instrukciojn de via komputilo.

Ne forgesu sendi unu el ili al mi.

Antaŭdankas Liette Lêla.

Feliĉan Paskon!