"Pli bone paroli"
 
Jen la unua parto:

 http://members.aon.at/aldone/E_frazoj/efrazoj2.html