Jakvo
"Subskribi la statuton de SAT submetas neniun al la nocioj klaso
kaj klasbatalo, nek al la nocioj tirkesto kaj tirkestbatalo. Mi
havas nek la deziron, nek la povon, puŝi iun en tirkeston kaj
puŝi ĝin en lian gorĝon. Eĉ sen subskribo je la statuto de SAT,
ni ĉiuj vole nevole vivas en socio dividita laŭ klasoj inter kiuj
ekzistas kompleksaj rilatoj, ĝuste nomitaj klasbatalo. Tiuj, kiuj
ignoras tiujn faktojn, estas analfabetoj pri siaj propraj vivkondiĉoj
en nuna, moderna kaj ŝanĝinda socio. Sed tiuj, kiuj ne nur ignoras
ilin, sed ankaŭ ne toleras debaton pri ili, ne nur ne havas sian lokon
en SAT, sed ankaŭ nur povas kriple agi sur la tereno de siaj aliaj
menciitaj asocioj. Ili eble kredas esti progresemaj sed ili ne estas tiaj.
Mankas al ili konscio pri la reala moderna socio, en kiu ili vivas kaj
provas lukti. Ili ne nur restas mense katenitaj de la burĝa reganta
ideologio sed batalas por ke aliaj restu same katenitaj kaj bremsataj.
Al ili mankas ne nur konscio, sed ankaŭ la deziro konsciiĝi kaj la
tolero, ke aliaj konsciiĝu."

Tajpante tion, mi ne povus imagi, kiel rekte mi trafas Jakvon mem.

6-dec.-2011 je 19a54 Pierre Levy