05.2  LATINA GRAMATIKO
Simpla kaj kompleta
(Daŭrigo)
 
 
67. Latino havas gerundon kaj supinon, kiuj ne ekzistas en Esperanto.
 
 1. La <gerundon> oni uzas ĉefe, kiel la infinitivon en Esperanto,
post aŭ sen prepozicio, ĉar en Latino la infinitivon neniam
akompanas prepozicio:
 
 <Cupïdus <videndi> (genitivo)>, deziranta <vidi>.
 
 <Natus <ad agendum> (akuzativo)>,   Naskita <por agi>.
 
 2. La <supinon>:
 
   A.- kun finaĵo <um> oni uzas anstataŭ la infinitivo en komplemento de verbo esprimanta <movon>:
 
 <Venio <lusum>>, mi venas (por) <ludi>.
 
   B.- kun finaĵo <u> oni uzas anstataŭ la infinitivo en
komplemento de iuj adjektivoj:
 
 <Res jucunda <auditu>>,
 io agrabla por <aŭdi> (aŭ: por <aŭdo>)
 
=================
 B. - La sekvanta tabelo resumas la uzon de la <infinitivo>, de la
<gerundo> kaj de la  <supino>, konsiderataj kiel verbaj nomoj. Tamen
nur la plej kutimaj uzoj estas donataj.
I.P. - Komparu tiun tabelon kun tiu de la paragrafo 18 por bone vidi la analogion inter la signifo de la kazoj de la nomo kaj la signifo de
la kazoj de la infinitivo, gerundo kaj supino.
=================
 
Kazo, Uzo, Ekzemplo, Referenco
 
Kazo: Nominativo de <infinitivo>
Uzo: <Subjekto>
Ekzemplo:    Turpe est <mentiri> (§ 170)
 
Kazo: Akuzativo de <infinitivo>
Uzo: <komplemento de verbo>
Ekzemplo: <Vincere> scis
(§ 178)
 
Kazo: Akuzativo de <supino>
Uzo: <komplemento de verbo>
Ekzemplo: Eo <lusum>
(§ 67,#2)
 
Kazo: Akuzativo de <gerundo>
Uzo: <komplemento de verbo>
Ekzemplo: Te hortor <ad legendum> (§ 139)
 
Kazo: Genitivo de <gerundo>
Uzo: <komplemento de nomo>
Ekzemplo: Tempus <legendi> (§121)
 
Kazo: Dativo de <gerundo>
Uzo: <komplemento de adjektivo>
Ekzemplo: Aptus <natando> (§126, N.B.)
 
Kazo: Ablativo de <supino>
Uzo: <komplemento de adjektivo>
Ekzemplo: Res jucunda <auditu> (§167, 2#)
 
Kazo: Ablativo de <gerundo>
Uzo: <komplemento cirkonstanca>
Ekzemplo: Castigat <ridendo> mores (§201, 3.)
 
 3. La <estontecan participon> oni ĉefe uzas por esprimi <celon><intencon>, <tujecon>. Ekzemple:
 
 <Profecturus>:  (tri sencoj:)
         ( forironta;
         ( decidinta foriri;  
         ( tuj forironta.
 
PASIVAJ VERBOJ
 
68.- La <transitivaj> verboj en Latino estas tiuj, kiuj povas havi
komplementon en la akuzativo. Ili havas pasivon.
 
La <netransitivaj> verboj estas tiuj, kiuj ne povas havi akuzativan
komplementon. Ili ne havas pasivon.
 
69.- UNUA PASIVA KONJUGACIO:
<AMOR>, <ARIS>, - <atus sum>, <ari>.
 
Primitivaj tempoj:
 <Amor, amaris, amari, amatus>.
 
Indikativo
 Prezenco:   Mi estas amata ...
 Ununombro   Plurnombro
   Am/or          Am/amur
   Am/aris       Am/amïni
   Am/atur       Am/antur
 
 Imperfekto:   Mi estis amata
 Ununombro   Plurnombro
 Am/abar      Am/abamur
 Am/abaris   Am/abamïni
 Am/abatur Am/abantur
 
 Futuro:     Mi estos amata, mi estas amota.
 Ununombro   Plurnombro
   Am/abor      Am/abïmur
   Am/abëris    Am/abimïni
   Am/abïtur    Am/abuntur
 
 Perfekto:   Mi estas amita ...
 Ununombro                      Plurnombro
   Amat/us, a, um sum    Amat/i, ae, a sumus
   Amat/us, a, um es         Amat/i, ae, a estis
   Amat/us, a, um est       Amat/i, ae, a sunt
 
 Pluskvamperfekto:   Mi estis amita ...
 Ununombro                       Plurnombro
   Amat/us, a, um eram       Amat/i, ae, a eramus
   Amat/us, a, um eras       Amat/i, ae, a eratis
   Amat/us, a, um erat        Amat/i, ae, a erant
 
 Antaŭa futuro:   Mi estos amita ...
 Ununombro                       Plurnombro
   Amat/us, a, um ero         Amat/i, ae, a erïmus
   Amat/us, a, um eris        Amat/i, ae, a erïtis
   Amat/us, a, um erit        Amat/i, ae, a erint
 
Subjunktivo (kaj kondicionalo)
 Prezenco: Mi estas amata, estu amata, aŭ estus amata ...
 
 Ununombro                       Plurnombro
   Am/er                                   Am/emur
   Am/eris                                Am/emïni
   Am/etur                               Am/entur
 
 Imperfekto:   Mi estis amata, estu amata, estus amata aŭ   estus estinta amata ...
 
 Ununombro                         Plurnombro
   Am/arer                               Am/aremur
   Am/areris                            Am/aremïni
   Am/aretur                           Am/arentur
 
 Perfekto:   Mi estas amita...
 
 Ununombro                        Plurnombro
   Amat/us, a, um sim           Amat/i, ae, a simus
   Amat/us, a, um sis            Amat/i, ae, a sitis
   Amat/us, a, um sit             Amat/i, ae, a sint 
 
 Pluskvamperfekto:   Mi estis amita ...
 
 Ununombro                            Plurnombro
   Amat/us, a, um essem       Amat/i, ae, a essemus
   Amat/us, a, um esses        Amat/i, ae, a essetis
   Amat/us, a, um esset         Amat/i, ae, a essent
 
Imperativo
 Prezenco:
   <Am/are>,   estu amata,
   <Am/amïni>, estu amataj.
 
 Futuro:
   <Am/are>,   estu amota,
   <Am/ator>, li, ŝi estu amota
   <Am/amini>, estu amotaj,
   <Am/antor>, ili estu amotaj.
 
Infinitivo
 Prezenco:   <Am/ari>, esti amata,
 Futuro:      <Am/atum iri>,   esti amota,
 Perfekto:   <Am/atum esse>, esti amita.
 
Participo:
 
 Nepreco:
   <Am/andus>, <am/anda>, <am/andum>,    nepre amota, amenda.
 
 Estinteco:
   <Am/atus>, <am/ata>, <am/atum>,   amita.
 
N.B. Gerundo kaj supino pasivaj ne ekzistas.
=================
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Amor> la verbojn, kies infinitivo
finiĝas per <-ari>, ekzemple:
 
 <Accusor, atus sum, ari>,   esti akuzata.
 <Damnor, atus sum, ari>,   esti kondamnata.
 <Delector, atus sum, ari>,   esti ravata.
 <Servor, atus sum, ari>,      esti konservata.
 
70.- DUA PASIVA KONJUGACIO:
<DELEOR>, <ERIS>, <etus sum>, <eri>.
 
Primitivaj tempoj:
 <Deleor, deleris, deleri, deletus>.
 
Indikativo
 Prezenco:   Mi estas detruata ...
 Ununombro      Plurnombro
   Del/eor             Del/emur
   Del/eris            Del/emïni
   Del/etur            Del/entur
 
 Imperfekto: Mi estis detruata
 Ununombro   Plurnombro
 Del/ebar         Del/ebamur    
 Del/ebaris      Del/ebamïni
 Del/ebatur    Del/ebantur
 
 Futuro:     Mi estos detruata,   mi estas detruota.
 Ununombro      Plurnombro 
 Del/ebor           Del/ebïmur
 Del/ebëris        Del/ebimïni
 Del/ebïtur       Del/ebuntur
 
 Perfekto:   Mi estas detruita ...
 Ununombro                         Plurnombro
   Delet/us, a, um sum        Delet/i, ae, a sumus
   Delet/us, a, um es           Delet/i, ae, a estis
   Delet/us, a, um est          Delet/i, ae, a sunt
 
 Pluskvamperfekto:     Mi estis detruita ...
 Ununombro                          Plurnombro
   Delet/us, a, um eram       Delet/i, ae, a eramus
   Delet/us, a, um eras        Delet/i, ae, a eratis
   Delet/us, a, um erat         Delet/i, ae, a erant
 
 Antaŭa futuro:     Mi estos detruita ...
 Ununombro                        Plurnombro
   Delet/us, a, um ero        Delet/i, ae, a erïmus
   Delet/us, a, um eris       Delet/i, ae, a erïtis
   Delet/us, a, um erit       Delet/i, ae, a erint
 
Subjunktivo (kaj kondicionalo)
 
 Prezenco: Mi estas detruata, estu detruata,  aŭ estus detruata ...
 Ununombro                    Plurnombro
   Del/ear                          Del/eamur
   Del/earis                       Del/eamïni
   Del/eatur                      Del/eantur
 
 Imperfekto: 
Mi estis detruata, estu detruata, estus detruata aŭ estus estinta detruata ...
 Ununombro                  Plurnombro
 Del/erer                        Del/eremur
 Del/ereris                     Del/eremïni
 Del/eretur                   Del/erentur
 
 Perfekto:   Mi estas detruita...
 Ununombro                     Plurnombro
 Delet/us, a, um sim       Delet/i, ae, a simus
   Delet/us, a, um sis       Delet/i, ae, a sitis
   Delet/us, a, um sit       Delet/i, ae, a sint
 
 
 Pluskvamperfekto:    Mi estis detruita ...
 Ununombro                            Plurnombro
   Delet/us, a, um essem       Delet/i, ae, a essemus
   Delet/us, a, um esses        Delet/i, ae, a essetis
   Delet/us, a, um esset         Delet/i, ae, a essent
 
Imperativo
 Prezenco:
   Del/ere,   estu detruata,
   Del/emïni, estu detruataj,
 
 Futuro:
   Del/ere,   estu detruota,
   Del/etor, li, ŝi estu detruota
   Del/emïni, estu detruotaj,
   Del/entor, ili estu detruotaj.
 
Infinitivo
 Prezenco:   Del/eri,   esti detruata,
 Futuro:   Delet/um iri, esti detruota,
 Perfekto:   Delet/um esse, esti detruita,
 
Participo:
 Nepreco: Del/endus, del/enda, del/endum,
    nepre detruota, detruenda.
 Estinteco:   Del/etus, del/eta, del/etum,    detruita.
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de
<Deleor> la verbojn, kies infinitivo finiĝas per <-eri>, ekzemple:
 
 <Debeor, etus sum, eri>,    esti ŝuldata.
 <Defleor, etus sum, eri>,    esti priplorata.
 <Doceor, doctus sum, eri>,    esti instruata.
 <Moneor, monïtus sum, eri>,    esti avertata.
 
71.- TRIA PASIVA KONJUGACIO:
<LEGOR>, <ËRIS>, - <ctus sum>, <i>.
 
Primitivaj tempoj:
 <Legor, legëris, legi, lectus>.
 
Indikativo
 Prezenco:   Mi estas legata ...
 
 Ununombro    Plurnombro
   Leg/or         Leg/ïmur
  Leg/ëris       Leg/imïni
   Leg/ïtur       Leg/untur
 
 Imperfekto:   Mi estis legata
 
 Ununombro    Plurnombro
 Leg/ebar      Leg/ebamur
 Leg/ebaris   Leg/ebam‹ni
 Leg/ebatur Leg/ebantur
 
 Futuro:   Mi estos legata,
 mi estas legota.
 
 Ununombro    Plurnombro
   Leg/ar         Leg/emur
   Leg/eris       Leg/emïni
   Leg/etur      Leg/entur
 
 Perfekto: 
 Mi estas legita ...
 
 Ununombro
   Lect/us, a, um sum
   Lect/us, a, um es
   Lect/us, a, um est
 
 Plurnombro
   Lect/i, ae, a sumus
   Lect/i, ae, a estis
   Lect/i, ae, a sunt
 
 Pluskvamperfekto:
    Mi estis legita ...
 Ununombro
   Lect/us, a, um eram
   Lect/us, a, um eras
   Lect/us, a, um erat
 
 Plurnombro
   Lect/i, ae, a eramus
   Lect/i, ae, a eratis
   Lect/i, ae, a erant
 
 Antaŭa futuro:
 Mi estos legita ...
 
 Ununombro
   Lect/us, a, um ero
   Lect/us, a, um eris
   Lect/us, a, um erit
 
 Plurnombro
   Lect/i, ae, a er‹mus
   Lect/i, ae, a erïtis
   Lect/i, ae, a erint
 
Subjunktivo (kaj kondicionalo)
 
 Prezenco:    Mi estas legata, estu legata, aŭ estus legata ...
 
 Ununombro    Plurnombro
   Leg/ar         Leg/amur
   Leg/aris      Leg/amïni
   Leg/atur      Leg/antur
 
 Imperfekto:   Mi estis legata, estu legata, estus legata aŭ estus estinta legata ...
 
 Ununombro   Plurnombro
 Leg/ërer       Leg/eremur
 Leg/ereris    Leg/eremini
 Leg/eretur   Leg/erentur
 
 Perfekto:  
Mi estas legita...
 
 Ununombro
   Lect/us, a, um sim
   Lect/us, a, um sis
   Lect/us, a, um sit
 
 Plurnombro
   Lect/i, ae, a simus
   Lect/i, ae, a sitis
   Lect/i, ae, a sint
 
 Pluskvamperfekto:
     Mi estis legita ...
 
Ununombro
   Lect/us, a, um essem
   Lect/us, a, um esses
   Lect/us, a, um esset
 
 Plurnombro
   Lect/i, ae, a essemus
   Lect/i, ae, a essetis
   Lect/i, ae, a essent
 
Imperativo
 Prezenco:
   <Leg/ëre>,   estu legata,
   <Leg/im‹ni>, estu legataj,
 
 Futuro:
   <Leg/ëre>,
       estu legota,
   <Leg/itor>,
      li, ŝi estu legota
   <Leg/imïni>,
     estu legotaj,
   <Leg/untor>,
     ili estu legotaj.
 
Infinitivo
 
 Prezenco:
   <Leg/i>,   esti legata,
 Futuro:
   <Lect/um iri>,   esti legota,
 
 Perfekto:
   <Lect/um esse>,
 esti legita,
 
Participo:
 Nepreco:
   <Leg/endus>, <enda>, <endum>,
       nepre legota, legenda.
 
 Estinteco:
   <Lect/us>, <lect/a>, <lect/um>,
       legita.
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Legor> la verbojn, kies infinitivo
finiĝas per <-i>, ekzemple:
 
 <Ducor,   ductus sum, duci>,
    esti kondukata.
 <Mittor, missus sum, mitti>,
    esti sendata.
 <Premor, pressus sum, premi>,
    esti premata.
 <Tribuor, tributus sum, tribui>,
    esti donata.
 
72.- KVARA PASIVA KONJUGACIO:
<AUDIOR>, <IRIS>, <itus sum>, <iri>.
 
Primitivaj tempoj:
 <Audior, audiris, audiri, auditus>.
 
Indikativo
 
 Prezenco:   Mi estas aŭdata ...
 Ununombro   Plurnombro
   Aud/ior        Aud/imur
   Aud/iris       Aud/im‹ni
   Aud/itur       Aud/iuntur
 
 Imperfekto:
 Mi estis aŭdata
 
 Ununombro   Plurnombro
Aud/iebar    Aud/iebamur
Aud/iebaris Aud/iebamïni
Aud/iebatur Aud/iebantur
 
 Futuro:
   Mi estos aŭdata,
   mi estas aŭdota.
 
 Ununombro    Plurnombro
 Aud/iar        Aud/iemur
 Aud/ieris      Aud/iemïni
 Aud/ietur      Aud/ientur
 
 Perfekto: 
 Mi estas aŭdita ...
 
 Ununombro
   Audit/us, a, um sum
   Audit/us, a, um es
   Audit/us, a, um est
 
 Plurnombro
   Audit/i, ae, a sumus
   Audit/i, ae, a estis
   Audit/i, ae, a sunt
 
 Pluskvamperfekto:
       Mi estis aŭdita ...
 
 Ununombro
   Audit/us, a, um eram
   Audit/us, a, um eras
   Audit/us, a, um erat
 
 Plurnombro
   Audit/i, ae, a eramus
   Audit/i, ae, a eratis
   Audit/i, ae, a erant
 
 Antaŭa futuro:
Mi estos aŭdita ...
 
 Ununombro
   Audit/us, a, um ero
   Audit/us, a, um eris
   Audit/us, a, um erit
 
 Plurnombro
   Audit/i, ae, a er‹mus
   Audit/i, ae, a erïtis
   Audit/i, ae, a erint
 
Subjunktivo (kaj kondicionalo)
 
 Prezenco: Mi estas aŭdata, estu aŭdata,
   aŭ estus aŭdata ...
 
 Ununombro   Plurnombro
 Aud/iar        Aud/iamur
 Aud/iaris      Aud/iamïni
 Aud/iatur     Aud/iantur
 
Imperfekto:
 Mi estis aŭdata, estu aŭdata, estus aŭdata aŭ estus estinta aŭdata ...
 
 Ununombro    Plurnombro
   Aud/irer      Aud/iremur
   Aud/ireris   Aud/iremïni
   Aud/iretur Aud/irentur
 
 Perfekto: 
 Mi estas aŭdita...
 
 Ununombro
   Audit/us, a, um sim
   Audit/us, a, um sis
   Audit/us, a, um sit
 
 Plurnombro
   Audit/i, ae, a simus
   Audit/i, ae, a sitis
   Audit/i, ae, a sint
 
 Pluskvamperfekto:
    Mi estis aŭdita ...
 
 Ununombro
   Audit/us, a, um essem
   Audit/us, a, um esses
   Audit/us, a, um esset
 
 Plurnombro
   Audit/i, ae, a essemus
   Audit/i, ae, a essetis
   Audit/i, ae, a essent
 
Imperativo
   Prezenco:
   <Aud ire>,   estu aŭdata,
 <Aud imïni>,   estu aŭdataj,
 
   Futuro:    
 <Aud ire>,   estu aŭdota,
 <Aud itor>,   li, ŝi estu aŭdota
 <Aud imïni>,   estu aŭdotaj,
 <Aud iuntor>,    ili estu aŭdotaj.
 
Infinitivo
   Prezenco:   <Aud iri>,   esti aŭdata,
   Futuro:       <Audit um iri>,   esti aŭdota,
   Perfekto:    <Audit um esse>,   esti aŭdita.
 
Participo:
 
   Nepreco:
<Aud iendus>, <aud ienda>, <aud iendum>,  nepre aŭdota, aŭdenda.
 
   Estinteco: <Audit us>, <audit a>, <audit um>, aŭdita.
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Audior> la verbojn, kies infinitivo finiĝas per <-iri>,  ekzemple:
   <Aperior, apertus sum, aperiri>,   esti malfermata.
   <Mollior, mollitus sum, molliri>,    esti moligata.
   <Punior, punius sum, puniri>,   esti punata.
   <Sepelior, sepultus sum, sepeliri>,    ricevi funebran solenon. 
 
N.B.- Pri la miksita konjugacio <capior, caperis>, vidu §64.
 
  Apartaĵo pri la verbaj formoj.
 
 73. En ĉiuj simplaj tempoj de la pasivaj kaj deponentaj verboj, la dua persono de la ununombro anstataŭ la finaĵo <ris> foje havas la finaĵon <re>:
   <Amaris> aŭ <amare>;
 <Amabaris> aŭ <amabare>, etc.
 
               UZOJ.
 
74. La latina pasivo estas uzata:
 
 1º Kun la senco de la responda pasivo en Esperanto:
   <Amor>,   mi estas amata.
 
 2º Foje kun la senco de verbo uzata kun resenda pronomo en Esperanto:
   <Tegor> signifas aŭ "mi estas kovrata", aŭ "mi kovras min".
 
 3º Ofte kun la senco de aktiva verbo havanta la pronomon "oni" kiel subjekton.
 
      1-a situacio.- Se la aktiva verbo, kies ekvivalento en Esperanto havus la subjekton oni, ne havas akuzativan komplementon, ĝi staras en la pasivo, sen subjekto (tio estas <senpersona pasivo>):
 
   <Amatur>,   <oni> amas.
   <Itur>,   <oni> iras.
 
   <Lectum est>, laŭvorte <ĝi estas legita> = <Oni> legis;
 
   Eĉ la netransitivaj verboj, kiuj ne havas pasivon, povas stari en la <senpersona pasivo>:
 
   <Tibi nocetur>,   <Oni> malutilas al vi.
 
      2-a situacio.- Se la verbo aktiva, kies subjekto en Esperanto estus <oni> havas akuzativan komplementon, ĝi staras en la pasivo, kaj la akuzativa komplemento iĝas subjekto staranta en la nominativo:
 
   <Boni amantur>, laŭvorte "la bonuloj estas amataj", = <oni> amas la bonulojn.
 
N.B. - Aliaj ekvivalentoj de <oni> estas:
 
   1º <La triaj plurnombraj personoj de la aktivo de certaj verboj, <aiunt>, <dicunt>, <ferunt_>, kiuj havas preskaŭ la saman sencon: <oni diras, ke...>, sed nur de tiuj verboj ekskluzive.
 
   2º Ofte la <dua ununombra persono de la subjunktivo > de ĉiuj verboj: <dicas>, <oni dirus>; <velis>, <oni volus>, ktp.
 
75. <Ekzistas en Latino verbaj formoj, kiuj ne ekzistas en Esperanto, kaj reciproke ekzistas en Esperanto formoj, kiuj ne ekzistas en Latino>.
   Tiuj formoj estas esprimataj en la pasivo kiel en la aktivo (§66).
 
76. Uzo de la participoj:
 
   La participon, kies finaĵo estas <dus>, <da>, <dum>, oni uzas:
 
   1º <Por esprimi ideon de devigo>, kiam ĝi estas uzata predikative, ĝenerale kun la verbo <sum> (esprimita aŭ subkomprenita):
 
   <Amanda est virtus>,   amenda estas la virto, oni devas ami la virton, oni devige (nepre) amas la virton, ami la virton estas devo;
 
   aŭ kiel predikativon de komplemento:
 
   <Pueros dedit educandos>, laŭvorte: li donis la infanojn edukendajn = li konfidis la infanojn por ke ili estu edukataj (=por ke oni eduku ilin).
 
   2º <Sen ia ideo de devigo>, kiam ĝi estas epiteto de nomo, kun kiu ĝi akordas:
 
   Cupidus <videndae urbis>,   deziranta vidi la urbon.
 
   Tio estas la esprimmaniero ĝenerale uzata anstataŭ la gerundo uzata kun rekta (akuzativa) komplemento:
 
   <Cupidus <videndi urbem>>   estas ofte anstatauata per   <Cupidus <videndae urbis>> (kun la sama senco).
 
I.P.   Estus eraro traduki, eĉ en tiu dua situacio, en kiu ne estas ideo de devigo, <videndae> per <videnda>. Ĉar la participo kun finaĵo <dus> tie anstataŭas la gerundon, ĝi devas esti tradukata kiel gerundo, nome kiel deklinaciata infinitivo:
 
<Cupidus <videndae urbis>>
 deziranta <vidi la urbon>.
 
          Deponentaj verboj.
 
77. <deponentaj> estas verboj, transitivaj aŭ netransitivaj, kiuj havas pasivan <formon> kaj aktivan <sencon>:
 
   <Imitor>,   mi imitas;
 
sed ankau:
 
   1º kelkajn aktivajn <formojn> (estanteca kaj estonteca participo, estonteca infinitivo, gerundo, supino);
 
   2º foje pasivan <sencon> (ĉiuj en la participo kun finaĵo <dus> kaj, kelkaj, en la estinteca participo. Ĉi tiujn indikas bonaj vortaroj):
 
 <Imitandus>,   imitenda, nepre imitota.
 <Meditatus>,   meditinta aŭ primeditita.
 
78. - LA KVAR DEPONENTAJ KONJUGACIOJ
 
Unua: <IMÏT OR, aris, atus sum, ari>,   mi imitas.
Dua: <POLLIC EOR, eris, ïtus sum, eri>,   mi promesas.
Tria: <UT OR, ëris, usus sum, uti>,   mi uzas.
Kvara: <BLAND IOR, iris, itus sum, iri>, mi flatas.
 
N.B. - La deponentaj verboj fakte ne havas propran konjugacion, ĉar ili pruntas siajn formojn jen al pasiva, jen al aktiva konjugacio.
 
Primitivaj tempoj:
 
<Imitor, imitaris, imitari, imitatus>.
<Polliceor, polliceris, polliceri, pollicïtus>.
<Utor, utëris, uti, usus>.
<Blandior, blandiris, blandiri, blanditus>.
 
N.B.- Kutimaj tradukeraroj konsistas en tio, doni al deponentaj verboj en Latino aktivan formon, el Latino pasivan sencon. En tiuj verboj, pasiva formo kaj aktiva senco estas nedisigeblaj.
 
      Indikativo                                 Subjunktivo
   Estanteco:   mi imitas, ktp
      <Imït    or> (1) (2)                      <Imit    er>
      <Pollic eor>                                 <Pollic ear>
      <Ut       or>                                  <Ut        ar>
      <Bland ior>(3)                            <Bland iar>
 
(1) Por la aliaj personoj, vidu respondajn pasivajn konjugaciojn.
(2) Por la aktivaj formoj, vidu repondajn aktivajn konjugaciojn.
(3) Ankaŭ ekzistas por la deponentaj verboj miksita konjugacio, <patior, pati>, kiun oni konjugacias laŭ <capior> por la pasivaj formoj kaj laŭ capio por la aktivaj formoj. Vidu §64.
 
   Imperfekto:   mi imitis, estis imitanta, ktp
 
      <Imït    abar>                      <Imit    arer>
      <Pollic ebar>                      <Pollic erer>
      <Ut       ebar>                      <Ut       ërer>
      <Bland iebar>                     <Bland irer>
 
   Estonteco:   mi imitos, ktp
 
      <Imït    abor>            
      <Pollic ebor>
      <Ut       ar>
      <Bland iar>
 
 Estanteco
 
   Imperativo: imitu, ktp         
   Infinitivo: imiti, ktp
   Participo: imitanta, ktp
 
 <Imït    are>      
 <Imït    ari>            
 <Imït    ans>
 
 <Pollic ere>
 <Pollic eri>
 <Pollic ens>
 
 <Ut       ëre>
 <Ut       i>
 <Ut       ens>
 
 <Bland ire>
 <Bland iri>
 <Bland iens>
 
(Aliaj participoj: vidu pli malsupre)
 
                    Indikativo                                 Subjunktivo
 
   Perfekto:   mi imitis, mi estas imitinta, ktp
 
    <Imitat    us sum>                               <Imitat    us sim>
    <Pollicït us sum>                                 <Pollicït us sim>
    <Us      us sum>                                   <Us      us sim>
    <Blandit us sum>                                <Blandit us sim>
 
   Pluskvamperfekto:   mi estis imitinta, ktp
 
  <Imitat    us eram>                                <Imitat    us essem>
  <Pollicït us eram>                                  <Pollicït us essem>
   <Us      us eram>                                    <Us      us essem>
   <Blandit us eram>                                 <Blandit us essem>
 
   Antaŭa estonteco:   mi estis imitonta, ktp
 
   <Imitat    us ero>   
    <Pollicït us ero>
    <Us      us ero>
    <Blandit us ero>
 
Infinitivo
 
   Estonteca                                Perfekta
   Esti imitonta, ktp.              Esti imitinta, ktp.
 
  <Imitat    urum esse>        <Imitat    um esse>
  <Pollicït   urum esse>        <Pollicït  um esse>
 <Us          urum esse>         <Us          um esse>
 <Blandit urum esse>           <Blandit um esse>
 
      Participo 
 (estanteco: vidu pli supre)
   Devigo:       imitenda, ktp           
   Estonteco: imitota, ktp      
   Perfekto:    imitita, ktp
 
   <Imit    andus>   
   <Imit    aturus>    
   <Imït    atus>
 
   <Pollic endus>
   <Pollic eturus>
   <Pollic ïtus>
 
   <Ut       endus>    
   <Us       urus>       
   <Us       us>
 
  <Bland indus>
  <Bland iturus>
  <Bland itus>
 
         Gerundo                             Supino
 
      <Imit andi>                  <Imitat    um>
      <Pollic endi>                <Pollicït um>
      <Ut      endi>               <Us      um>
      <Blandi endi>            <Blandit um>
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Imitor>:
 
   <Arbitror, arbitraris, arbitratus, arbitrari>,   pensi.
   <Conor, conaris, conatus, conari>,    peni.
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Polliceor>:
 
   <Fateor, fateris, fassus, fateri>,   konfesi.
   <Tueor, tueris, tuïtus, tueri>,    konservi.
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Utor>:
 
   <Fungor, fungëris, functus, fungi>,   plenumi.
   <Sequor, sequëris, secutus, sequi>,    sekvi.
 
Oni konjugacias laŭ la modelo de <Blandior>:
 
  <Largior, largiris, largitus, largiri>,   doni.
   <Partior, partiris, partitus, partiri>,    dividi.
 
79. Duone deponentaj verboj:
 
   Kvar verboj, nomitaj <duone deponentaj>, havas
<aktivajn> formojn en la simplaj tempoj kaj
<pasivajn> formojn en la kunmetitaj tempoj:
 
   <Audeo, ausus sum, audere>,   aŭdaci.
   <Gaudeo, gavisus sum, gaudere>,   ĝoji.
   <Soleo, solïtus sum, solere>,   kutimi.
   <Fido, fisus sum, fidëre>,   fidi.
 
80. NEREGULAJ VERBOJ.
   <VOLO>, <NOLO>, <MALO>.
(Perfekto: <volui>, <nolui>, <malui>;
tiuj verboj ne havas supinon.)
 
   Mi volas       Mi ne volas   Mi preferas
 
Indikativo
     Volo,               Nolo,                 Malo,
 
estanteca
       vis,                 non vis,            mavis,
       vult,               non vult,           mavult,
       volümus,       nolümus,           malümus,
      vultis,             non vultis,       mavultis,
       volunt,           nolunt,               malunt.
 
Imperfekto  
 
Volebam,             Nolebam,         Malebam.
 
Estonteco    
Volam,                  Nolam,             Malam,
 voles...,                noles...,           males...
 
Subjunktivo
 
estanteca      
Velim,                 Nolim,                Malim,
velis...                  nolis..;               malis...
 
imperfekta   
Vellem,               Nollem,              Mallem,  
velles...               nolles...              malles...
 
Imperativo
                            Noli,
                            nolite
 
Infinitivo
estanteca         
Velle,                   Nolle,                  Malle
 
Participo        
Volens,               Nolens,
 
Indikativo
 
Perfekto
 Volui,                   Nolui,                Malui
 
Pluskvamperfekto
Voluë ram,          Noluëram,          Maluëram,
 
Antaŭa estonteco         
Voluëro,              Noluëro,              Maluëro,
 
Subjunktivo
 
perfekta          
Voluërim,          Noluërim,            Maluërim,
 
Pluskvamperfekta
Voluissem,        Noluissem,           Maluissem,
 
Infinitivo perfekta         
 Voluisse,         Noluisse,              Maluisse.
 
81.   <FERO>, mi portas,   <tuli>, <latum>, <ferre>.
 
   Aktivo                 Pasivo
Indikativo
estanteca
 Fero,                    Feror
 fers                      ferris
 fert                      fertur
 ferïmus                ferïmur
 fertis                   ferimïni
 ferunt                  feruntur
 
Imperfekto
 Ferebam,             Ferebar,
 
Estonteco
 Feram,                Ferar,
 feres...                fereris...
 
Subjunktivo
estanteca  
 Feram,                Ferar,
 feras...                feraris...
 
imperfekta           
 Ferrem...             Ferrer...
 
Imperativo
 Fer,                      Ferre,
 ferte,                   ferimini,
 
Infinitivo
estanteca
 
 Ferre,                       Ferri,
 
Gerundo
 Ferendi,
 
Participo
devigo                       Ferendus, a, um,
estanteco                  Ferens, ...
estinteco                   Latus, a, um,
estonteco                  Laturus, a, um
 
Supino   Latum, latu
 
Infinitivo estonteca 
 Laturum, am esse     Latum iri
       
Indikativo
perfekta
 Tuli,                            Latus sum,
pluskvamperfekta
 Tulëram,                    Latus eram,
 
antaŭa estonteco
 Tulëro,                      Latus ero,
 
Subjunktivo perfekta
 Tulërim,                     Latus sim,
 
pluskvamperfekta 
  Tulissem,                  Latus essem,
 
 
infinitivo   perfekta
  Tulisse,                    Latum, am esse.
 
82. EO, mi iras, - ivi aŭ ii, itum, ire.
 
Indikativo 
 
estanteca
   Eo,              imus
   is                 itis
   it                 eunt
 
imperfekta
 Ibam, ibas...    (kiel <delebam>)
 
estonteca
 Ibo, ibis...      (kiel <delebo>)
 
Subjunktivo
 
estanteca
 Eam, eas...      (kiel _deleas_)
 
imperfekta
Irem, ir