02 Konferenco de Europa Maldekstro (GUE/NGL) 17-18 majo 2008

VOĈO EL ORIENTA EŬROPO – TEZOJ
 
Kontribuo de Dr. Annamaria Artner
 
1. La situacio estas grava:
 
-       Hodiaŭ kapitalismo estas la reganta socia sistemo en la mondo, sen ia signifa vivanta alternativo.
-       Tio ebligis la disvolvon de la nova ŝtupo de la kapitalismo, la kompleta venko de transnacia monopolista kapitalismo (TMK), malutila por ĉiuj naturfontoj (inkluzive homajn) kaj por si mem.
-       Tiu kompleta venko liberigas la kapitalon por kreskigi la profiton kaj subpremi salajratan laboron.
-       Tiu kreskanta premo elvokas la reziston de la laboristaro sed la kapitalo havas nelimigitajn rimedojn kontraŭ tiu rezisto.
-       La laboranta klaso (diserigata en tutmonda produktoreto, en reciproka konkurenco pro translokigo de kapitalo, partotempa laboro, hejma laboro, senlaboreco, subklasigo, malfortaj sindikatoj ktp), estas fregmentita kaj ĝiaj fragmentoj estas facile starigitaj unu kontraŭ alia.
 
2. La Maldekstrularo estas frakasita.
 
-       La kolapso, la profanado, la diskredito de la sistema alternativo (Orienteŭropaj socioj, ankaŭ nomitaj "ŝtatsocialismo") iris mano en mano kun la pli frua dekstrenglito de la socialdemokratio, kiu ĉiam dancis flirtadon kun la kapitalo: la transiron de Okcidenta bonfartoŝtato al la novliberalisma regado de la kapitalo kaj de Orientaj miksitaj (duvizaĝaj) socioj al la (duon)periferia kapitalismo komencis la konservativuloj, sed plenumis la sinsekvaj socialdemokrataj registaroj.
-       La politika "maldekstro" iĝis la maldekstro de la burĝaro, kaj ĝi estas pli novliberala ol la novliberalistoj, inkluzivante kontraŭkomunistajn, naciistajn, ekskluzivistajn ideojn (ekzemple, nigrigadon de la historia batalo de la laborista klaso, elvokaj voĉoj kontraŭ enmigrantojn, protekton de nacia merkato kaj nacia kapitalo, ktp)
-       La plimulton el la socio elrevigas la tradiciaj maldekstraj partioj. Parto el la aspiroj de la laboranta socio daŭrigas siajn fragmentitajn, ofte infanecajn kaj ridindajn protestkampanjojn en civilaj kadroj ofte kun signifa anarkiista influo. Pli kaj pli dika parto de la laborista klaso, tamen venas sub la influon de la ekstrema dekstro.
 
3. Eŭropo – ne ekzistas aparta vojo.     
-       En la transnacia kapitalismo (tutmondiĝo), Eŭropa havas neniun specialan rolon. Ĝia konkurkapablo estas kaduka fronte al la konkurado de la malaltsalajra konkurado de Azio. La restaĵojn de la eŭropa ekonomio nur povas savi malaltigo de salajroj. Tio signifas, ke la eŭropa laborista klaso sola ne kapablas rompi la ĉirkaŭpremon de la tutmonda kapitalismo.
-       Tio plaĉu aŭ ne, la Okcidenta maldekstrularo devas scii, ke a) la laborista klaso de la disvolviĝintaj landoj estis la aristokrataro de la tutmonda laboristaro b) tiu aristokrataro perdis aŭ ĝuste nun perdas sian bonfarton konstruitan sur la ekspluatado de la neegalecoj en la tutmonda ekonomio kaj la ekzemplodona efiko de la Orientaj transiraj ("sovetaj") socioj. Tiu bonfarto apartenas al pli frua aĝo de la historio (ŝtata kapitalismo) kaj do ĝia restarigo ne estas ebla en la nunepoka tutmondiĝo.
-       Ĉe la periferio de Eŭropo, la regado de la kapitalo havas multe pli seriozajn efikojn kaj montras siajn efikojn pli rapide kaj pli akre ol en la centro.
    ° En Hungario – kaj ĉie en Orienta Eŭropo – la sendefendeco
      de la laborista klaso estas pli granda ol en la pli riĉaj
      landoj. La bazo de vivteno estas en danĝero, dum neformala  
      ekonomio estas vasta kaj infanoj suferas pro malsato,
      misnutrado en tutaj regionoj. La "Maldekstro" perdis sian    
      kredindecon en la ekuloj de la amaso, ĉar ĉi tie ĝuste ĉefe
      la politika "Maldekstro" uzis la plej radikalajn rimedojn por   
      restarigi la regadon de la kapitalo kaj la sekurigon de
      produkto de profito. Tial ne estas ‘socia Maldekstro’. La
      politika "Maldekstro" estas blasfemo por pli kaj pli multaj
      homoj.
° En tiu‘Vajmara’situacio (kiu ĉeestas ankaŭ en Okcidenta                             
 Eŭropo), la populareco de la demagogia ekstremdekstro  
 proponanta ŝajne realismajn responsulojn kaj facilajn     
 solvojn al la realaj problemoj de la homoj, kiuj estas          
 materiale, kulture kaj mense kripligitaj de la politikoj de
 novliberalaj kaj ofte diletante maldekstraj registaroj. En    
 Hungario parasoldataj faŝistaj organizoj libere marŝas
 surstrate sen malpermeso de la socialliberalista registaro
 referencanta al la liberalaj leĝoj. Liberalismo, la senlima
 regado de la kapitalo, liveras siajn infanojn ĝuste nun,    
 nome: la nova tipo de faŝismo.
-       La ekstrema dekstro ne povas akiri realan politikan povon en    
la Oriento ĝis la ĉefaj landoj de Eŭropo subtenos ĝin. La demando tamen estas, kiel longan tempon tio restos tia. Ĉu la ekstremdekstro ĝuste ne akiras forton en Okcidenta Eŭropo? (Dekstraj venkoj en
Francio kaj Italio, kreskanta malamikeco kaj kruelaĵoj kontraŭ enmigrantoj ktp)
 
4. Kion fari – estas nenia spaco por retiriĝo
 
-       Agi. La Maldekstro perdis multan tempon. Restas neniom da tempo
     por prokrastado. La "maldekstro" povas nenion perdi, ĝi devas    
     agi.
 
   - Malvuali la popularan sofismon de la "efikeco" de la kapitalismo.
     Kapitalista kompanio povas esti efika en la senco de    
     privata profitkapableco, sed la tuta produktosistemo submetita
     al la profito estas ekstreme senefika, malŝpara kaj malutila por    
     la tuto de la sociaj produktorimedoj. Profita produktado aŭ tenas  
     la ĉefan produktoforton (homa estaĵo/laborforto) en malŝparo,
     kaj tial kripligita (senlaboreco, senhejmeco, mizero,
     senpaperuloj ktp) aŭ elĉerpas ĝin trudante al homoj pli kaj    
     pli intensan laboron. La krimoj faritaj de la profita motivo
     kontraŭ la ĉirkaŭaĵon, la ruinigoj de la financaj kaj      
     ekonomiaj krizoj, lokaj militoj, terorismo nutrata de la       
     tutmondaj malegalecoj estas bone konataj.
-       Malhelpi kaj returni la kreskon de la ekstremdekstra influo. La   
  disvolviĝintaj landoj de EU ankaŭ responsas pri la leviĝantaj
   novfaŝistaj tendencoj en Orienta Eŭropo. La Mastriĥtaj
   konverĝaj kriterioj, la liberaligo de la kapitalmovoj
   kontribuis al la malaltigo de la realaj salajroj kaj/aŭ la
   disponebla enspezaro de la laborista klaso, kaj kontribuis ankaŭ
   al la senlaboreco, disflorado de nigra (neformala) ekonomio –
   ĉio tio estas bonega sterko por faŝismo. Tial la plej urĝa
   tasko estas haltigi kaj renversi la mizeriĝan tendencon de la
   popolo. Laborposteno por ĉiuj! Neniu devus malsati en Eŭropo!
   Ni devas precipe atenti pri la biologia, mensa kaj intelekta
   disvolvo de la infanoj!
-       Preni sur sin la longan historian batalon de la laborista klaso.
Tutmonda organizita rezisto de la laborista klaso ne estas konstruebla, piedpremante la historion de la batalo, penoj kaj provoj de la laborista klaso en koton. La rezultoj de tiu batalo
devas esti deklarataj, malsukcesoj devas esti kritike analizataj kun konsidero pri estontaj taskoj.
-       Konstrui tutmondan rezistadon. La laborista klaso estas en superŝuta plimulto super la posedantoj de la kapitalo. Sed dum ĉi tiu estas organizita kaj tutmondigita, ankaŭ la laborista klaso devus simile organizi sin se ĝi volas sukcese defendi siajn interesojn. Eŭropa kaj iu ajn aliregiona rezisto en si mem ne povas sukcesi, ĉar la kapitalo povas moviĝi al aliaj regionoj senigante la regionan laboristan klason je ĝia sola vivrimedo, nome ĝia ebleco esti dungata (la laborista klaso jam estis senigita je la produktorimedoj bezonataj por labori). Sekve, la rezistado devus esti tutmonda, kie ajn ĝi komenciĝas.
-       Inciati larĝan aliancon ampleksantan ankaŭ aliajn kontinentojn. Tamen, tiun aliancon ne povas konduki Eŭropo. Laboristaj organizoj de Latina Ameriko, Azio, Afriko, devas esti egalrajtaj kunagantoj, aŭ en iuj kazoj kaj surbaze de ilia sperto eĉ konduki la aliancon.
-       Fari demandon pri privatigo. La rektaj kaj malproksimdataj interesoj de la laborista klaso devus esti la bazo de tiu alianco, kaj la demando pri la posedrajto pri la fabrikoj, minejoj, infrastrukturoj, informrimedoj ktp ne estas ĉirkaŭirebla.    
-       Krei dokumenton, kiu enhavu fortan kritikon pri novliberalismo kaj skizas la specifaj paŝoj al ebla alternativo : la tutmonda limigo de transnaciaj korporacioj kaj privatigo, tutmondaj minimumaj normoj pri sociaj kaj ĉirkaŭaĵaj kondiĉoj. Ĉiu persono aŭ organizo povas aliĝi al tiu alianco, se nur ili konsentas pri ĝiaj celoj. Maldekstro de la movadoj de la socia forumo, el Hungario ekzemple Eszmélet (Konscio), Baloldali Alternativa (Maldekstra Alternativo), ATTAC Hungario, Karl Marx Society, kaj kelkaj aliaj estas jam definitive pretaj partopreni.
-       Ne restas tempo por plia prokrasto aŭ hezito!