Karaj gekamaradoj!
La SAT-Kongreso okazos ĉijare en Madrido dum la 27.07 ĝis la 07.08.2013.
Mi decidis partopreni ĝin kaj nun volas ekscii, ĉu iu el vi intencas ankaŭ veturi al
Madrido? Ni povus kune fari tion.
Mi planas rakonti pri Komunista partio en Rusio, pri ties aktivado kaj kontaktoj kun alilandaj komunistoj kaj laboristoj diverstendencaj. Kaj eble iu el pi povus kontribui al sukceso de mia rakonto.
Mi atendas viajn reeĥoj kaj proponoj.
Kore salutante

Vladimir Bespalov.