Vladimir Bespalov's articles

About...

Karaj gesamideanoj! Aperis Informletero N-ro 2 pri la Rusiaj Esperanto Tagoj. Jen ĝi: bonvolu konatiĝi kun la plej novaj informoj pri RET-2011. Loĝado kaj manĝado: novaĵoj! Laŭ interkonsento kun la estraro de la pensiono “Kristall” estas ebleco aliĝi kaj sendi antaŭpagon por rezervi loĝadon ĝis la 25-a de junio 2011. Krome, ekde nun la bazejo permesas nur loĝi tie, sed manĝi memstare, aŭ pagi por 1-2 manĝoj tage, laŭ via prefero. Laŭ tiu nova interkonsento ekde nun 3-foja maĝado kostas 450 rub. kaj unu tagnokta loĝado kostas ankaŭ 450 rub. (anstataŭ 500). Pro tio novaj aliĝantoj povas sendi la antaŭpagojn ne po 900, sed po 450 rub., kaze ke oni deziras nur rezervi loĝlokojn kaj decidi pri la nutrado surloke. Konsilo Por ricevi laŭeblan helpon kaj klarigojn nepre informu lokajn organizantojn pri via alveno: kiam vi venos, per kia transporto. Preferinde, ke vi telefonu/mesaĝu al jenaj telefonnumeroj kelkajn tagojn antaŭ la alveno: +7(918)170-45-20; +7(929) 833-43-90 (ambaŭ de Anatolij Ivasenko). Atingado Se vi venturos per trajno ĝis Novorossijsk, vi povos ĝui dumvoje vidaĵojn de du golfoj, admiri pitoreskan marbordon. Tamen tiu vojo estas iom pli laciga, ĉar de Novorossijsk al Betta trafikas nur unu buso (je la 10.30), kaj necesas veturi per trolebuso al busa stacio de la fervoja. Se iri per buso al Gelenĝik, ĉe la alveno oni trafas la “novan” busejon, sed por veturi al Betta aŭ Pŝada, necesas iri al la “malnova” busa stacio. Relative pli oportuna ŝajnas la vojo tra Krasnodaro: venante tien per trajno oni trovas tuj apude la Centran busstacion, de kiu somere trafikas 4-5 busoj tage rekte el Krasnodar al Betta. Krome eblas uzi busojn, kiuj iras de Krasnodaro ĝis Gelenĝik tra Arĥipovka kaj Pŝada (Пшада). Tiukaze necesas veturi ĝis vilaĝo Pŝada, de kie oni povas facile atingi Betta per loka buseto (distanco: 15-km), kiu veturas preskaŭ ĉiuhore. En Betta petu stiriston haltigi buson apud la bazejo (“пансионат”) “Kristall” (por poste ne retroiri 800m de la fina haltejo). Elektu plej oportunan vojon, telefonu por peti pliajn klarigojn kaj helpon, venu! Organiza teamo
Vladimir Bespalov
translate into English

Archives