Albums

Articles

Docs

Groups

Contacts


Lantiano2's articles
29. Preĝejoj bruligitaj - Pre ĝ ejoj bruligitaj 120 LETERO DUDEK NA ŭ A Al K-do L.B., Parizo Madrido, 3-7-1936.… -October 6, 2010


28. Okuloj malfermiĝis -October 6, 2010
25. Pri kunlaborado de Lanti al Sovetia ĵurnalo - Pri kunlaborado de Lanti al Sovetia ĵ urnalo LETERO DUDEK KVINA . Al K-do Lavel, Parizo (… -October 6, 2010


See all articles...

Authorizations, license

Visible by: Everyone (public).
All rights reserved
186 visits
Flag as inappropriate

28. Okuloj malfermiĝis

Okuloj malfermiĝis

LETERO DUDEK OKA
Al K-do Laval, Parizo
Parizo, 2-2-1936.
Via letero ĝojigis min ĉe la konstato, ke fine viaj okuloj tute malfermiĝis pri la " PEK " afero. Mi ne pretendas-esti pli saĝa,pli klarvida ol aliuj, sed mi havis pli da okazoj observi, aŭdi, konstati ol multaj bonfidaj K-doj. Jam en la jaro 1928 mi aŭdis el la buŝo de Dre... mem ĉe nia Kongreso en Gotenburgo, vortojn k ludojn, kiuj igis min pripensi k observi Kaj finfine, antaŭ 3 jaroj mi plene konvinkiĝis, ke PEK en Sovetio nur ludas rolon de helpado al G.P.U. Pripensu, ke okazis, ke ekstersovetiaj K-doj kaŭzis la enkarcerigon al siaj sovetiaj korespondantoj per tio, ke, ricevinte leterojn, kiuj diris la veron, tiuj K-doj opiniis ke nur " kontraŭrevoluciuloj " povas skribi tiajn leterojn. Ili komunikis al C.K. de S.E.U. tiujn skribaĵojn k neniam plu oni aŭdis de aŭ pri tiuj kompatindaj korespondantoj Sovetiaj. Kredu, ke mi preferas ricevi insultojn k esti bojkotata ol akcepti respondecon en tia hontinda entrepreno per mia silento. Pardonu, Kara K-do, sed iafoje mia koro krevas...


translate into English
+ add a commentComments

RSS feed
Latest comments – Subscribe to the feed of comments related to this post.

ipernity © 2007-2013
Help & Contact | The ipernity Team blog | About ipernity | Thanks!
Guide of good conduct | Privacy Policy | Terms of service
ipernity mobile | ipernity for iPhone & iPad (soon)
Facebook
Google +
Twitter
Find us on:

Language
English