Hodiau mi vizitis la kuraciston. Mi iris tien per trajno. Kiam mi envagoniĝis, mi ne trovis vakan seĝon kaj staris kun bastono apud la pordo. Juna knabino rapide envagoniĝis. Eble ŝi trovis neokupitan seĝon, kaj sidiĝis. Tuj poste ŝi stariĝis, kaj venis al mi. Ŝi kondukis min al tiu seĝo, kaj iris al la loko, kie mi antaue staris. Kiam mi elvagoiĝas, mi elkore dankis ŝin. .