Ĉi-tiu artikolo aperis en la retpaĝo ESENCOJ. Mi tial publikigis ankaŭ ĉi-tie, ĉar iusence resumas la kritikon kaj la komentojn alvenintajn ĉe Ipernity. La komuna aŭtoro de tiu ĉi artikolo estas la Redakcio de ESENCOJ.

[Redakcio] S-ro Probal Dasgupta, prezidanto de Universala Esperanto-Asocio reagis al iu blogafiŝo, kie la aŭtoro kritikis la ĉi-jaran kongreson, pli precize ĝiajn organizajn cirkonstancojn. László SZŐKE, ankaŭ redaktoro de ESENCOJ, en lia persona blogo ĉe Ipernity publikigis opinion rilate la misaĵojn dum la Universala Kongreso el Roterdamo.

Interalie, Szőke kritikis la indiferentecon de organizantoj: Eble kiel ĵurnalisto mi estas pli sentema ol kutimas je la indiferenteco, tamen, dum miaj tri tagoj dumkongresaj tio estis la plej ofta kaj ofenda sento, kion mi kolektis rilate la (re)agojn de organizantoj. Atenton ne nur tiuj devas ricevi, kiuj "jam estas pli famaj aŭ konataj" en E-movado aŭ en la internaj rondoj de UEA. Eĉ, novaj aliĝintoj same, se ne pli gravas ol la testitaj kaj ĉiotolerantaj kongresanoj. Tiu sinteno de indiferenteco estis la plej ĉagreniga cirkonstanco en la UK 2008 en Roterdamo - almenaŭ por mi, kompreneble -- finiĝas la kritiko.

La prezidanto unue dankis la kritikon agnoskante ankaŭ tion, ke samkiel al la aŭtoro de kritikoj, UK 2008 ankaŭ al li estis la unua kongreso post lia enposteniĝo, kaj ke ne ĉio estis perfekta: nia skipo certe devas multon ankoraŭ lerni; koran dankon pro la atentigoj -- li aldonis. La prezidanto komentis ankaŭ la komentojn aldonitajn al la kritika opinio; laŭ li, ŝajne temas pri iasenca maturiĝo de esperantistoj -- de ipernity-anoj --, ĉar antaŭ kelkaj jaroj se oni legintus similan artikolon ie ajn, la reagoj estus abundintaj je t.n. senutilaj "solvo"-proponoj.

Nun evidente la komentantoj diras ion nur se ili certas, ke ĝi estos utila en la praktiko. Eble ni tamen havos iom da kunflikaj solvetoj por estontaj kongresoj -- tio estas mia modesta deziro, kaj al tiu celo mi ŝatus pli da konstruaj sugestoj -- finas sian komenton s-ro Dasgupta.

La redakcio de ESENCOJ pritraktis ankaŭ la opinion de sia redaktoro. La ĉefa demando kiu leviĝis dum la diskuto estis: ĉu ne troigis László SZŐKE en lia persona blogo? Siavice, la redaktoro de ESENCOJ tiel klarigis lian agon: Mi neniel kritikis la enhavon mem de la kongreso, eĉ, tia konduto estus tute erara, ĉar persone mi partoprenis nur kelkajn programerojn dum UK, do ĝenerale mi ne rajtas kritiki. Mi vortumis negativan opinion nur pri la sinteno de organizantoj, pri ilia indiferenteco rilate la novajn partoprenantojn-kongresanojn. Tie ne temas pri mia ebla valoro/malvaloro persona ene de Esperantujo, sed mi certas: se mi estus kaŝinta, ke mi estas ankaŭ esperantisto, ne nur ĵurnalisto, tiam -- ŝajne -- la atento ricevita de organizantoj estus pli altkvalita. Se tiel (mal)atentas UEA la novajn aliĝintojn/anojn (havu ili ian ajn sperton aŭ fakon), do, tio estus tute misa sinteno.