KROATA MITOLOGIO - fino

Inter Svantevid kaj Ĉrt regis granda rivaleco. Ĉrt sopiregis pri lia kunulino Zora, diino de taga lumo. Helpe de Morana, Ĉrt forrabis Zora-n. Svantevid savis ŝin el la regno de mallumo. Dum la batalo kiu daŭris duontagon, Svantevid mortigis Ĉrt. Post la morto de Ĉrt surtere ekregis Ora periodo. Estis konataj festenoj kaj festoj fare de dio de vino Rujimir, kaj sub agrabla influo de Ĵibog kaj Ĵiva, dioj de vivo, kiuj helpis al Svarog en kreado de la mondo. Lia filo estis Radogost, dio de kuraĝo, kaj liaj filinoj estis Vesna, diino de printempo, Kaja, diino de mortintoj kaj Lada, diino de amo, beleco kaj fekundeco. La filoj de Perun estis Radoslav, Vladimir, Viŝeslav, Zdeslav, Tomislav, Drĵislav kaj Miroslav. Plej multajn el tiuj nomoj poste havis kroataj reĝoj. Volos havis tri filojn, Sirin, dio de ŝafoj, Kostrina, dio de kaproj kaj Tura, dio de bovoj. Bjesomor, princo de mallumo, Ljutica, reĝino de turmento kaj Morana, mortigis ogron kaj drakon kiuj komencis ĝoji en la regno de mallumo kaj forpelis ombron kiu estiĝis de verda suno. Al tiu ombro neniu povis malutili, eĉ ne Crnobog. De tiam la fortoj de Crnobog plifortiĝis kaj pligrandiĝis en Temnava kaj tuta Trtar. Crnobog vekiĝis kaj ordonis al ĉiuj monstroj kolekti la restaĵojn de Ĉrt. Helpe de Morana li denove kreis Ĉrt por ke li anstataŭ Crnobog regu en Trtar. Crnobog kreadis sian armeon de monstroj, drakoj, ogroj, aĉaj animoj kaj aliaj malbonaj estaĵoj. Li aliancis kun la popolo de Maljunaj kiuj vivis apud la Suna popolo, kaj la tribo de Duonhomoj kiuj vivis ĉe la limoj de la regno. Homoj, kaj eĉ dioj ne imagis ke prepariĝas granda malbono, kaj pro tio ili ne estis pretaj kiam kiam tiu armeo atakis kaj komencis detrui la landon. Dioj de Nava kaj iliaj protektatoj, Sunaj soldatoj ekiris al batalo kiu daŭris longtempe. Vodan kaj lia filo Korab batalis kontraŭ maraj monstroj, surtere la armeon gvidis bonaj kolosoj Regoĉ kaj Veli Joĵe, Perun kaj Strijelka batalis kontraŭ Ledjan kaj vintraj kolosoj, Stribor, Tatomir kaj Volis en ebenaĵoj, kaj Radogost kaj Gerovit en arbaroj kaj montoj. Pereis multaj homoj kaj magiaj estaĵoj, ankaŭ multaj monstroj el la armeo de Crnobog. Plej grandajn perdojn havis soldatoj de Gerit kiuj batalis kontraŭ la armeo de Maljunaj, sed helpe de Hajdoj, flugilhavaj heroldoj de destino ili sukcesis venki la malamikojn. Kiam la loĝantoj de Nav sukcesis forpeli la armeon de Crnobog, ili konstatis ke la lando estas dezertigita de la milito, sciante ke la malbonon oni ne povas komplete malaperigi kaj ke per daŭrigo de la bataloj la detruo estos pli granda, Svarog decidis ke Svantevid batalu kontraŭ Ĉrt, Fajra drako, kaj la venkanto regos en la lando. Ĉrt kun plezuro akceptis batalon kontraŭ sia plej granda malamiko kaj tiel komenciĝis batalo por la sorto de la lando. Svantevid, helpe de sia ĉevalo Krilas sukcesis venki la Fajrodrakon kaj forhaki lian kapon. La fortoj de mallumo, vidante ke ili estas venkitaj, revenis en mallumajn profundecojn, kaj la dioj Nava kaj Sunaj soldatoj festis la venkon de Svantevid. Tiamaniere finiĝis granda milito inter la bono kaj malbono, lumo kaj mallumo, kaj Sunaj soldatoj - Kroatoj, revenis al normala vivo kaj siaj kutimaj laboroj en paco.

Alfabeta listo de dioj kaj gravaj vortoj:

Bjesomor - regnestro de Trtar, malluma flanko, filo de Morana kaj Ĉrt
Bojana - diino de venko, kun sabro ĉe talio kaj portanta laŭrkronon
Crnobog - regnestro de subtero, ĉefdio de malbono, estiĝinta el la ombro de Svarog
Ĉrt - materialigita formo de Crnobog, povas ŝanĝi la formon
Demonski jahaĉ (demona rajdanto) - formo kiun havas Ĉrt irante al la ĉaso de mortintaj animoj kiuj vagadas en la mondo.
Dom junaka (domo de herooj) - plej granda kaj plej solena salono en Svitogor en kiun alvenadis pereintaj miltherooj kaj aliaj meritplenaj kroatoj.
Drvo snage (arbo de forto) - sankta tilio el kiu estiĝis la unua virino
Drvo svijeta (arbo de la mondo) - per ĝi oni montras la aspekton de la mondo. La radikoj iras ĝis la regno de Crnobog, kaj en la branĉaro troviĝas Nav, loĝejo de dioj, kiun reprezentas frakseno.
Drvo istine (arbo de la vero) - sankta kverko el kiu estiĝis la unua viro
Gerovit - dio de milito kaj militdetruoj, kruela, kiu dum paca periodo forĝas la armilojn. Li havas ĉirkaŭ talio sep sabrojn kaj akompanas lin korvoj. En la kroata regiono Gorski kotar la vilaĝo Gerovo portas lian nomon.
Hajdi - flugilhavaj anoncantoj de la destino. En la hodiaŭa kroata regiono Gorski kotar troviĝas groto nomata Hajdova hiĵa (la domo de Hajd), apud vilaĝo Grbajel.
Krilas - la ĉevalo de Svantevid
Lada - diino de beleco kaj amo
Ledjan - ĉefo de malbonfaraj kolosoj kiu alportas vintron kaj glacion.
Morana - diino de morto, vintro kaj ammalfeliĉo. Ŝi povas ŝanĝi la aspekton.
Nav - loĝejo de dioj en la branĉaro de la Arbo de la mondo.
Ogar - dia koloso kun hunda kapo, gardisto de matena pordo
Ognjeni zmaj (fajra drako) - formo kiun uzas Ĉrt.
Perun - dio de fulmotondro kaj ŝtormo.
Pratama - stato antaŭ la estiĝo de la mondo, maro kaj malluma ĉielo.
Radogost - dio de gastamo.
Rujimir - dio de vino kaj festeno.
Stari (Maljunaj - malnovaj) - praloĝantoj de la teritorio kie instaliĝis kroatoj, plej verŝajn e temas pri keltoj.
Stribor - dio de vento, estiĝis el la spiro de Svarog.
Sunaj soldatoj - nomo de kroatoj, kiuj plej multe adoris dion Svantevid kiel plej potencan kaj sian savanton.
Svarog - ĉefdio, kreinto de la ĉielo kaj tero.
Svitogor - plej granda koloso, aliancano de Svarog. De lia korpo estiĝis Svitogorska gora (Svitogora monto).
Tatomir - dio de la luno, speciale ruza, akompanata de lupoj kaj vulpoj.
Temnava - insulo de la morto sur kiu troviĝas ŝtala fortikaĵo de Ĉrt.
Trtar - subtera mondo kie regas Crnobog.
Vesna - diiono de printempo.
Vile bojovnice (batalaj feinoj) - logas en montaraj riveretoj, gvidis la soldatojn dum bataloj.
Vodan - dio de akvojestiĝis de la reflekto de Svarog en la Pramaro. Lia armilo estas tridento.
Volos - la duulo de Svarog, dio de la naturo kaj kornobestoj. En la hodiaŭa kroata regiono Hrvatsko primorje, troviĝas urbeto nomata Volosko kiu portas lian noon.
Zagar - hundkapa dia koloso, gardanto de la vespera pordo.
Zora - diino kiu alportas matenan lumon.