Laŭ la plej malnovaj tradicioj, malnovaj kroatoj nomis sin Popolo de Suno, aŭ Soldatoj de Suno. En la komenco estis nenio. Ekzistis nur Pramrak (pramallumo), maro kaj malhela ĉielo. La sola ekzistanta aĵo estis Prajaje (praovo), en kiu ripozis Svarog, dia kreanto. Sub la influo de vivfortoj, la ovo rompiĝis kaj estiĝis lumo. Ekmoviĝis forto kiu kreis la mondon. El la ombro de Svarog naskiĝis Crnobog (nigra dio), dio de malbono kaj sufero. Ili ambaŭ estis fortoj sen formoj, kaj do kreis duulojn. Duulo de Svarog estis Volos, kaj tiu de Crnobog estis Ĉrt. Pere de ora polvo el la fundo de la maro, Svarog kreis vivon kaj mondon, li kreis sunon kaj lunon. En la maro estiĝis Vodan, mardio. El la ĉiela alteco falis suben ŝelo de la Prajaje kaj rompiĝis en milojn da pecoj. El tiuj pecoj estiĝis diversaj kolosoj kaj nanoj, ĉiuj magiaj estaĵoj. El la supra ŝelo de la Prajaje, estiĝis Arbo de la Mondo, frakseno kiu disigis ĉielon de la tero. En ĝia branĉaro troviĝas Nav, la restadejo de dioj. Nav konsistas el Svitogorska gora (La monto de Svotogor) kaj Dom junaka (Domo de herooj). Svitogor estas urbo de dioj. La palaco de Svarog altiĝas ĝis la sepa ĉielo, la plej alta ĉielo en Nav. En Svitogor estas du pordoj, la matena pordo gardata de Ogar, kaj vespera pordo tra kiu oni eniras en nokton kaj estas gardata de Zagar. Ili ambaŭ estas diaj kolosoj kun hundaj kapoj. Dom junaka (domo de herooj) estas plej granda kaj plej brila halo de Svitogor. En la mezo troviĝas la trono de Svarog, ĉe la flanko estas Perun, dio de fulmotondro, Svantevid, dio de suno, kaj aliaj dioj. La gastoj estas militherooj kiuj dum sia vivo batalis por la bono de sia popolo kun siaj virinoj, kaj militfeinoj. Sur la alia flanko de la Arbo de la Mondo troviĝis la regno de Crnobog nomita Trtar, kiu ĉiam estas en mallumo. En ŝtala kastelo vivas liaj helpantoj Morana kaj Bijes (furiozo), kun sia malica filo Bjesomor, dio de malica morto kaj terura furiozo. Morana estas diino de morto kaj vintro, kaj ŝi kelkfoje el belega virino transformiĝas en malbelegan maljunulinon, Baba Jaga. La helpantoj de Crnobog estas krom Ĉrt, la Fajra Drako kaj Demonski jahač (Demona rajdanto), nigra estaĵo rajdanta la ombron de ĉevalo akompanata de ĉashundo kaj kiu ĉasas la animojn de damnitaj kaj malbonaj homoj.

daŭrigota