rido

STUDENTO PLI LERTA OL PROFESORO


Iu profesoro tagmanĝas en la lerneja kantino,kiam iu studento alvenas kaj sidiĝas ĉe lia tablo.
Profesoro, diras al li kun malica rideto : « Birdoj kaj porkoj ne manĝas kune. »
« Ho pardonu al mi sinjoro profesoro, sed en tiu kazo mi forflugas »- respondis la studento.

Hontante ke tiel facile la studento primokis lin, li decidis venĝi sin dum la venontsemajna kontrola ekzameno, sed la studento perfekte respondis al ĉiuj demandoj. Tiam la profesoro starigas al li etan problemon :
« Vi estas en la strato kaj trovas du sakojn, unu kiu enhavas multe da bankbiletoj kaj la dua la inteligentecon. Kiun vi elektus ? »
- « Sakon kun mono »- respondas studento.
- « Se mi estus vi, mi elektus alian kun inteligenteco ! - diras profesoro.
- « Homoj ĉiam prenas tion kio mankas al ili » respondas studento.

Profesoro kaŝas sian koleregon sed prenas la ekzamenfolion de la studento kaj skribas sur ĝin : « STULTULO ».
La studento prenas sian folion kaj residiĝas. Post kelkaj minutoj li revenas kun la folio al la profesoro kaj diras : « Sinjoro, vi subskribis mian folion sed forgesis noti min.