VIZAĜON SUPREN
(Ue o muite arukoo) - Sukiyaki

1. Vizaĝon supren kaj paŝu ĝoje,
por ke la larmoj ne falu surteren.
La printempa hor'
vivas en kor'
en la vespero soleca.

2. Vizaĝon supren kaj paŝu ĝoje,
eĉ se de larmoj nebulas la steloj.
La somera hor'
vivas en kor'
en la vespero soleca.
Ŝvebas la feliĉ'
super nuba kurten'
ŝvebas la feliĉ'
en ĉiela ĝarden'

3 Vizaĝon supren kaj paŝu ĝoje,
por ke la larmoj ne falu surteren.
Paŝis en langvor'
mi kun veplor'
en la vespero soleca.

4. (faife)
La aŭtuna hor' trista memor'...
en la vespero soleca.
Paŭzas la malĝoj'
kun la briloj de stel',
paŭzas la malĝoj'
super luna kandel'.

5.Vizaĝon supren kaj paŝu ĝoje,
por ke la larmoj ne falu surteren.
Paŝis en langvor'
mi kun veplor'
en la vespero soleca.