Miaj karaj geamikoj,

al ĉiuj el vi mi deziras belegajn, sun kaj florplenajn Paskajn festojn, senkonsidere ĉu vi estas kristanoj, alireligianoj aŭ agnostikoj. Tiu printempa festo alportu al ĉiuj pacon kaj amon en la koroj.
Via, Kreŝo