MIA VOJAĜO AL JAPANIO (21)

Lundon, la 27-an de oktobro.

Matene atendis min ĉe la hotelo Viola kiu per sia aŭto akompanis min al la trajno. Ŝi jam aĉetis al mi bileton por Kioto en rapidega trajno kaj mi sola vojaĝis revenen. Pro sia malbona sanstato Masakato ne atendis min ĉe la trajno. Mi mem elturniĝis kaj per la buso n° 26 mi veturis al la loĝejo de Masakato. Bedaŭrinde mi iom maltrafis la bonan haltejon kaj mi devis reveni piede du aŭtobusajn haltejojn.

Reveninte ĉe Masakato mi devis prepari pli malgrandan valizon por la venonta tritaga vojaĝo. Posttagmeze tamen Masakato akompanis min al la stacidomo kie ni rendevuis kun s-ro TABATA Kazuhiro el Ôzi-tyô, Nara. Kun li mi vojaĝis unue al la oficejo kie li laboras kiel iuspeca notario. Li havas du aŭ tri pliajn kunlaborantojn. Poste ni kune vizitis la kunvenon de aliaj kaj kiel kutime ni iris al la restoracio kie ni bone vespermanĝis. Post la vespermanĝo ni disiĝis kaj mi iris kun k-do TABATA al lia bela domo kie tre bonkore kaj amike akceptis min liaj ĉarmaj edzino kaj filino. Lia filino havas proksimume la aĝon de mia propra filino. Ŝi montris al mi sian lernolibron pri la franca lingvo - lernolibro por japanoj. Ili disponigis al mi sian banĉambron por bani min antaŭ enlitiĝo kaj la japanecan gastĉambron kun futono, sed tre agrablan kaj komfortan. Mi multe dankas al ili pro ilia afableco kaj gastamo. Tie mi tre bone dormis.