MIA VOJAĜO AL JAPANIO (20)

Dimanĉon, la 26-an de oktobro

Post la matenmanĝo okazis nia lasta kunveno kaj la dimanĉan tagmanĝon ni ne mem preparis sed decidis manĝi en la restoracio. Post la manĝo ni ankoraŭ iom babilis, trinkis kafon. Sekvis la reveno hejmen. Pluraj uzis trajnon kaj mi revenis kun mia amiko Semanto per lia propra aŭto al Kanazawa. Ni iris ĝis lia hejmo kie mi havis okazon konatiĝi kun lia edzino. Li opiniis ke post ĉio tio mi devas esti laca kaj li pagis por mi ĉambron en luksa hotelo en Kanazawa. Kiam mi instaliĝis, mi banis min kaj iom ripozis ĝis la sepa vespere, kiam Semanto rendevuis kun mi por komuna vespermanĝo en alia restoracio. Efektive, ni vizitis restoracion kiun li bone konas kaj kiun li elektis por mi. Estis tre agrable. Ni multe babilis kaj bonege manĝis. Plene sata mi revenis en la hotelon kie mi bonege dormis kaj ripozis ĝis la mateno.