MIA VOJAĜO AL JAPANIO (19)

Sabaton, la 25-an de oktobro

Nia programo komenciĝis frue matene. Unue estis matemanĝo kiun ni devis prepari, kaj temas pri japaneca matenmanĝo kun rizo, misosupo, legomoj kaj japana teo. Dum niaj laborkunsidoj kiuj okazis matene kaj posttagmeze, ni havis je nia dispono belajn lokojn kaj eĉ informadikan ĉambron kun multaj komputiloj kaj internetaliroj. Ni uzis tiun ĉambron (vidu apudan foton) por rigardi bildojn pri “Ĉielarka marŝo en Sapporo”. Nia juna kamarado Nisikawa Satoru parolis pri la seksaj minoritatoj, problemoj kaj diskriminacio kiujn ili renkontas kaj pri tiu ĉielarka marŝo al kiu li mem partoprenis.

Dum tiu kunveno subite eniris Masakato, kiu malgraŭ sia malsano decidis tamen veni, eĉ kontraŭ la permeso de la kuracisto. Evidente ni ĉiuj salutis ŝin per aplaŭdo.

Krom tio ni traktis diversajn temojn dum niaj kunvenoj, kiel LEA en Japanio, SAT-kongreso en Japanio, ESF, MSF kaj Japana S.F. Ni sendis mesaĝojn al tiuj eventoj. Ni aŭskultis ankaŭ prelegojn pri japana naciismo ktp. Pli detala raporto pri la laboroj mem aperis en Sennaciulo. Post la vespermanĝo ni denove kunvenis en la vira ĉambro ĝis la malfrua horo.