MALPERFEKTAĴO ĈE VIRINO

Kiam Dio kreis virinon, li jam estis en la sesa tago de sia kreado prilaborante la detalojn.

Aperis anĝelo kaj demandis: "Kial vi dediĉas tiom da tempo por krei ŝin?

Kaj la Sinjoro respondis:  "Ĉu vi vidis mian Planon por ŝi?"

Ŝi devas esti komplete lavebla, sed ne devas esti el plastaĵo. Ŝi devas havi pli ol 200 nemoveblajn partojn, ĉiuj ŝangeblaj kaj kapablaj funkcii en iu ajn reĝimo, havi sinon kiu povas akcepti kvar infanojn samtempe, havi kison kiu povas flegi same skrapvunditan genuon kaj vunditan koron. Kaj ŝi ĉion faros nur per du manoj.

Anĝelo admiris la kvaliton  "Nur du manoj...Neeble!"

Kaj tio estas nur baza modelo?

Tio estas tro da laboro por unu tago. Atendu morgaŭon por fini ŝin".

Ne mi ne atendos, protestis Sinjoro. Mi estas tiel preta por fini tiun kreaĵon ke mi faras tion el tuta koro.

"Ŝi flegas sin sola kiam ŝi estas malsana kaj ŝi povas labori dum 18 horoj tage."

Anĝelo alproksimiĝis kaj tuŝis virinon.

Sed, vi faris ŝin tiel delikatan, Sinjoro".

Ŝi estas delikata sed mi faris ŝin ankaŭ fortikan. Vi ne havas ideon kiom ŝi kapablas elteni aŭ obteni.

"Ĉu ŝi kapablos pensi, demandas anĝelo".

Dio respondis: "Ne nur ke ŝi kapablos pensi, sed ankaŭ diskuti kaj realigi."

Tiam anĝelo rimarkis ion kaj per mano tuŝis ŝian vizaĝon. Sinjoro, ŝajnas ke tie estas iu likado?

Estas nenia likado, respondas Sinjoro. Tio estas larmo.

Al kio servas larmoj, demandas anĝelo.

Dio respondas: Larmoj estas ŝia maniero esprimi sian ĝojon, sian ĉagrenon, sian elreviĝon, sian amon, sian solecon, siajn suferojn kaj sian orgojlon."

Tio forte impresis anĝelon kiu diris: Vi estas geniulo, ĉar vi pensis pri ĉio. Virino estas vere mirinda.

He, jes! Virinoj havas energiojn kiuj surprizas virojn. Ili alfrontas la problemojn, solvas gravajn problemojn, kaj dume ili estas feliĉo, amo kaj ĝojo.
Ili ridetas kiam volus krii, kantas kiam volus plori, ploras kiam esta ĝojaj kaj ridas kiam estas nervozaj.

Ili batalas por siaj kredoj. Ili ribelas kontraŭ maljusteco. Ili ne akceptas la respondon "ne" kiam ili kredas ke ekzistas pli bona solvo. Ili abstinas por protekti sian familion.

Ili iras al kuracisto kun timema amikino. Ili ŝatas senkondiĉojn.

Ili ploras kiam iliaj infanoj sukcesas kaj ĝojas pro la ŝancoj de siaj amikoj.  Ili estas feliĉaj aŭdante pri iu geedziĝo aŭ naskiĝo.

Ilia koro rompiĝas kiam iu amikino mortas kaj suferas pro la perdo de kara persono. Certe ili estas fortaj kiam pensas ne plu havi energion.  Ili scias ke iu kiso aŭ interkisado povas helpi flegi la rompitan koron.

Sendube, ĉe la virino estas iu MALPERFEKTAĴO :

"ŜI  FORGESAS KIOM ŜI VALORAS !"