MIA VOJAĜO AL JAPANIO (15)

Mardon, la 21-an de oktobro

Ĉe gesinjoroj SYÔZI la matenmanĝo estas je la 8-a matene. Ĝis tiam oni devas lavi sin kaj je la oka ĉio estas sur la tablo. Sinjorino Keiko preparis por mi duon-eŭropan matenmanĝon kun ovo, pano kaj kafo. Post la matenmanĝo amiko Nobuyuki foriris al sia firmao por labori dum mi atendis la komenciĝon de la kursoj, kiuj okazas ĉiun mardon ekde la mateno. Unue mi partoprenis al la duonprogresiga kurso. Sekvis plej progresa kurso kiun mi komplete gvidis kaj al kiu dum la tuta tempo partoprenis ankaŭ sinjorino Keiko. Dum la tagmeza paŭzo ni iris en apudan kafejon manĝi sandviĉon kun kafo. Sekvis posttagmezaj du kursoj al kiuj mi partoprenis. La kontaktoj kun diversnivelaj kursanoj estis tre interesaj por mi. Mi esperas ke ankaŭ por ili tiu nia interŝanĝo estis interesa kaj instrua.

Post la fino de la kursoj, je la 18-a horo vespere ni iris al la sidejo de JEI (Japana Esperanto-Instituto - neŭtrala E-Asocio ligata al UEA), kie mi devis paroli pri SAT kaj Esperanto-Civito. Al la sidejo de JEI ni iris per subtera fervojo. Ĝi troviĝas en la Tokia kvartalo Sinzyuku, en bela pluretaĝa domo kiu apartenas al JEI. JEI ludonas la unuan etaĝon kaj uzas la plej supran. La oficejo estas tre granda kaj bonege ekipita kun pluraj komputiloj (Macintosh-oj kiel en la SAT-ejo). La libroservo kaj biblioteko estas tre ampleksaj. Same ili havas tre belan kunvenejon.

La bonvenigan kunvenon en la domo de JEI devis prezidi k-do YAMASAKI Seikô, kiu pro koksodoloro ne povis veni. Anstataŭ li prezidis sinjorino Keiko SYÔZI.

Mi parolis pri la historio de SAT, pri la vizito de Lanti al JEI (kiu tiam troviĝis en alia loko) en la jaro 1937 kaj pri Esperanto Civito kaj niaj rilatoj kun ĝi. Poste s-ro USUI Hiroyuki klarigis iom pli - laŭ sia opinio - pri la fono de Esperanto Civito.

Post la demandoj kaj respondoj ni ĉiuj iris al la barata (hinda) restoracio “Old Bazar”, proksime de JEI-domo. Tie ni manĝis specialaĵojn el tiu alia parto de Azio kaj pasigis tre agrablajn momentojn en amika babilado. Hejmen ni revenis per subtera fervojo.