MIA VOJAĜO AL JAPANIO (8)

Mardon, la 14-an de oktobro

Matene Masakato kaj mi biciklis al la hotelo de ge-Syôzi. Esti vere speciala sperto ĉar la japanoj multe biciklas kvankam mankas spaco. Pro tio ili biciklas sur trotuaroj kaj tre lerte "slalomas" inter la piedirantoj. Mi devis tre atenti, speciale kiam necesis transiri stratojn, ĉar en Japanio oni veturas maldekstre kaj la danĝero alvenas unue de dekstre. Masakato devis reveni por ion fari hejme kaj mi turismis kun Nobuyuki. Lia edzino Keiko havis iun ceramikan kurson. Per taksio ni vizitis tri templojn Kinkaku-zi, Kodai-zi kaj Kiyomizu-dera, (biciklo restis ĉe la hotelo).

Survoje al unu el la temploj mi fotis la straton en kiu oni bone vidas multe da elektraj fadenoj en la aero. Tio vere surprizis min en Japanio. Tiu ĉi lando estas tre evoluinta kaj la vivnivelo estas tre alta. Ĉio estas elektronika, kaj tamen la elektraj fadenoj estas ekstere videblaj. En Eŭropo ĉiuj estas subtere kaj oni ne vidas ilin. Vere la eksteraj videblaj fadenoj ne estas belaj. Tamen, tiel estas en ĉiuj urboj kaj vilaĝoj en Japanio. En tiu ĉi strato troviĝas multaj vendejoj de ceramikaĵoj kaj porcelanaĵoj, kio interesis Nobuyuki. Evidente ĉio estas tre multekosta. Intertempe komenciĝis pluvo kaj ni aĉetis malmultekostajn pluvombrelojn el plastaĵo. Por havi memoraĵon pri tiu agrabla promenado kun mia amiko Nobuyuki ni petis iun s-ron ke li fotu nin en la parko de unu el la temploj.

Tagmeze ni devis reveni al la hotelo, kie atendis nin sinjorino Keiko kaj ni kune iris lunĉi. Ni manĝis nudelojn “Soba” (fagopiro en supo) kaj “Tenpura” (frititaj fiŝaĵoj kun legomoj) - por mi nova japana specialaĵo kiun mi antaŭe ne ankoraŭ gustumis.

Post la manĝo alvenis Masakato. Ni ĝisrevidis niajn geamikojn kiuj revenis al Tokio kaj mi kun Masakato rapidis al la urbo Takatuki (Ôsaka). Mi vizitis Takatuki-Esperanto-Societon kie bonvenigis min naŭ esperantistoj. Mi parolis pri “7000 tagoj en Siberio”. Iuj el ĉeestantoj pli-malpli spertis tiaman epokon en la dua mondmilito. Ili rakontis pri siaj travivaĵoj.
Ni revenis sufiĉe malfrue vespere hejmen.