MIA VOJAĜO AL JAPANIO (3)

Ĵaŭdo, la 9-an de oktobro

Hodiaŭ matene la plano de mia vojaĝo estis aparte interesa, ĉar mi havos okazon vidi multajn belajn junulinojn, kion mi cetere tre ŝatas. Masakato rezervis kaj aĉetis biletojn por la teatraĵo en la urbo Takarazuka. Per trajno ni ekiris post la matenmanĝo al la gubernio Hyôgo, en kies teatro okazas Junulina Muzika spektaklo, tute speciala. Fakte ĉiujn rolojn, virajn kaj virinajn ludas belaj junulin
  oj. La spektaklo konsistis el du partoj. La unua parto temas pri Parizo el la 19-a jarcento, fakte de la Franca Revolucio ĝis la 19-a jarcento. Nobeloj, urbanoj, aktoroj prezentas sin mozaike per belegaj kantoj kaj dancoj. Evidente la kantado estis japanlingva kaj mi nenion komprenis. Tamen la spektaklo estis tre bela por okuloj kaj oreloj. Kiel mi jam diris, ĉiujn rolojn rolas tre belaj junaj stelulinoj. Vera regalo por belecŝatanto. La dua parto estis kabareda revuo. Mi elkore dankis al Masakato pro tiu tre agrabla ero de mia vizito kaj ankaŭ ŝi mem estis kontenta ĉar ŝi ankaŭ ĝis nun neniam vidis tiun spektaklon.

Rigardante la homojn mi konstatis ke sufiĉe multaj virinoj (kaj eĉ viroj) portas ĉirkaŭ la kolo pendantan krucon. Sciante ke Japanoj principe ne estas kristanoj, tio vere mirigis min. Laŭ Masakato, ĉefe temas pri modo.

Post la tagmanĝo ni iris al la urbo Uzi, kie okazis kunsido de Uzi/Zyôyô-Esperanto-Rondo.
Ĉeestis 8 esperantistoj kiuj tre afable akceptis min. La prezidanto, s-ino AIKAWA Setuko petis min klarigi al la komencantoj kio estas SAT. Evidente ke mi tion faris kun plezuro. Pro la baldaŭa Japana kongreso pluraj el la ĉeestantoj promesis revidi min en Kameoka.
Revene al la hejmo ni promenis en la parko kun Imperiestra Palaco en Kioto.