"Unueco en diverseco" estas slogano pri celo kaj dezirata vivoformo, kiun mi ofte uzas dum traktado de minoritataj rajtoj kun diversaj komunumoj, kadre de mia mandato kiel sendependa eksperto de UN pri minoritataj aferoj. Ĝuste tion strebas atingi Esperanto - lingvo kreita por superi etnajn, naciajn, religiajn kaj lingvajn malsamecojn, kaj por trovi komunan diskutbazon por la interŝanĝo de vidpunktoj kaj celebri la interkompreniĝon de diversaj popoloj, respektante la kulturan kaj lingvan diversecon de ties anoj.

Unesko listigas pli ol 6000 lingvojn tutmonde parolatajn, el kiuj la plimulto povas esti konsiderata minoritata lingvo kaj pluraj el kiuj estas minacataj. En 2012 ni celebris la 20-jariĝon de la deklaracio de rajtoj de personoj apartenantaj al naciaj, etnaj, religiaj aŭ lingvaj minoritatoj. Nun estas la taŭga momento por pritaksi la progreson kaj defiojn ankoraŭ venkendajn en la protekto de minoritataj lingvoj. Hodiaŭ, kiam ni festas la 125-jariĝon de Esperanto, mi volas gratuli Universalan Esperanto-Asocion pro ties atingoj kaj agnoski ties strebadon por labori cele al la interkompreno de popoloj, komunika demokratio kaj subteno de kultura kaj lingva diverseco. Pro tiu grava laboro UEA estis rekomendita por la Nobel Pacpremio fare de svisaj parlamentanoj en 2008………..