En 1985 mi partoprenis en la 1-a Ĉina Kongreso de Esperanto.Post 28 jaroj mi partoprenis en la 10-a Ĉina Kongreso de Esperanto. En la inaŭguro la prezidanto de la Ĉina Espranto-Ligo Chen Haosu diris,ke laŭ la ĉina tradicio, la cifero "10" havas la signifon de kaj "komenco" kaj "finiĝo" kun la esenco "jubilea".Yes,tio estas nova komenco por mi.
Fakte , Esperanto jam frue fariĝis la gravan konsistan parton de mia vivo. Ŝajnas al mi ke mi neniel povas forgesi Esperanton.Mi devas peni,malgraŭ ke mi jam ne juniĝas.