• La 7-a de julio,la 3-a kongreso de Xinxiang-a Esperanto-Asocio okzais.Por ĉeesti la kongreso,mi kaj s-ro Mai Haibin veturis per la vagonaro G562 el Zhengzhou-urbo rekte Xinxiang-urbon .S-ro Ma estas veterana esperantisto el Henan-provinco,estis vicprezidanto de Henan-a Jununara Esperanto-Ligo kaj vicĝenerala sekretario de Henan-a Esperanto-Ligo,kaj kompreneble estas mia plejbona Esperanto-amiko.Pere de rapida fervojo ni uzis nur pli 20 minutojn por la veturado.Je la oka ka duono de antaŭtagmezo,ni ambaŭ atingis la urbon.Kaj poste ni alvenis la kongresejon per taksio.
  • Je la 9-a de la tago,la 3-a kongreso de Xinxiang-a Esperanto-Asocio komencis.S-ro Liu Jiahe faris la laboran raporton de la asocio.La kongreso bone iras laŭ tagordo.Oni elektis S-ron Liu Jiahe kiel prezidanton,kaj s-inon Jia Rongxia kiel ĝeneralan sekretarion.Krome oni prezentis amuzan programon dum la kongreso.
  • Post la kongreso mi kaj s-ro Ma Haibin vizitis Xinxiang-an maljunan esperantiston Han Daozhu,kiu estas nia maljuna amiko.Kaj en la tago ni ambaŭ vizitis ankaŭ maljunan esperantison Guo Xizhao el Zhengzhou. Tiel mi pasigis unu signifan dimanĉon.