Ekzistanta monero estas la "Stelo".
Kvar moneroj: 1, 5, 10 kaj 25 steloj estas videbla ĉe: http://katalogo.uea.org

Ĉu belega?