Solviĝu en nova jaro ĉiuj niaj problemoj, kiuj ankoraŭ ne estas solvitaj, kaj restu en la foriranta jaro ĉio, kiu nin ĉagrenis. Mi esperas, ke en la jaro 2010 ĉiu el ni atingos ion bonan por si persone kaj por nia komuna afero. Mi povas konfesi, ke mi jam sentas, parolante kun diversaj homoj el Esperantujo, ke tio, kion mi faras, oni trovas utila kaj grava. "Do, rekte, kuraĝe..."

Festu do! (Tamen, ne troagu)

Kaj, verkante ĉi tiujn liniojn en lastaj horoj de la finiĝanta jaro, mi volas prezenti kiel etan donacon por gaja humoro, kolekteton da malnovaj rusaj Novjaraj bildkardoj.

Unu el ĉefaj enhavaĵoj de Novjaraj bildoj en Rusio estas Spasskaja-turo de la Kremlo, kies horloĝo anoncas pri veno de Nova jaro en la ĉefurbon. Ĝian noktomezan batadon oni elsendas en ĉiuj televidaj kanaloj.Kaj unu el simboloj de Rusio estas sledo, jungita per ĉevaltrio - fama "trojko", "birdo trojko", kiel nomis ĝin granda verkisto Nikolaj Gogol. Ne estas mirinde, ke oni povas vidi ĝin sur multnombraj bildkardoj.


Parenteze - se vi opinias, ke vi scias, kiu estas ĉi tiu maljunulo en ruĝa vesto, vi iome eraras. Sed pri tio mi rakontos poste...