I min svenska parafras använde jag ordet skrodera, som ersättättning för ordet esperantist i originalet. Skrodera betyder ju att tala vitt och brett om saker, t.ex Esperanto.

Gröna stjärnan på mitt bröst
tappat glansen på sin höst,
tid ej finnes att polera
Så´n är jag: utan att skrodera

Någonstädes under takets skugga
två råttor uti Fundamentet lugga
blott den Onde detta vågar proponera
Så´n är jag: utan att skrodera

S.A.T sin ordbok sålt från lager
tidens tand det enda är som gnager.
trist det är att rimmet utbrodera
Så´n är jag: utan att skrodera.

Grammatik för mig en okänd lära är
dagens tidning kan man inte finna har
böcker till min samling vill jag ej addera
Så´n är jag: utan att skrodera.

Snabbt som bäckens flöde under våren
flyter frasen:Välkommen till kaffetåren
flera ord vore nog att sig hovera
Så´n är jag: utan att skrodera.

Vara pionjärer far ej ros men ris
ledarskapet kritiseras i repris
uti lönndom är det bast frondera
Så´n är jag: utan att skrodera.

Segerns ljuva sötma jag mig väntar

fastan sällan på min börs jag gläntar
på bankirens status vill man alludera
Så´n är jag: utan att skrodera.

När förbundet uti krisen kämpar
for en ordning som sig bättre lämpar
jag dess plågor blott studera
Så'n är jag: utan att skrodera.

På den lätta vindens skira vingar
från min mun den Nya Känslan svingar
utan att det sanna helt tradera
Så´n är jag: utan att skrodera

När vid gravens rand familjen står
och betraktar han som fanns i går
hörs de unisont skandera:
Sa'n va' han: utan att skrodera

Fritt översatt från "la vagabondo kantas" av J. Baghy.

Parafrasen finns i boken ”Esperanto, planspråket som överlevde” som jag knåpade ihop 1994. (ISBN 91-630-2883-2 (del I)Här följer originalet:

Estas mi Esperantisto

Verda stelo sur la brusto
iom pakts pro la rusto,
Mi ne estas purigisto;
estas mi esperantisto

Kuŝas ie sub tegmento
"Netuŝebla fundamenio"
Tuŝu gin nur la Mefisto;
estas mi esperantisto.

Polvkovrite sur bretaro
putras mia S.A.T.-vortaro,
Tedas min la vorto-listo:
estas mi esperantisto.

Gramatikon mi ne konas
kaj gazeton ne abonas...
Librojn legu la verkisto;
estas mi esperantisto.

Mi parolas kun rapido:
"Bonan tagon! Ĝis revido!"
Ĝi sufiĉas por ekzisto;
estas mi esperantisto.

Pionirojn mi kritikas,
la gvidantojn dorne pikas
kaj konspiras kun persisto;
estas mi esperantisto.

Por la venko mi esperas,
sed nenion mi oferas,
Mi ne estas ja bankisto;
estas mi esperantisto.

Se baraktas en la krizo,
la movado, organizo
helpas mi nur per rezisto,
estas mi esperantisto.

Flugas per facila vento
el la buŝo Nova Sento,
ĝi sufiĉas por sofisto;
estas mi esperantisto.

Post la mort' ĉe tombo mia
staros "rondo familia"
nekrologos ĵurnalisto;
estis li esperantisto.

El "la vagabondo kantas" de J. Baghy.