Svedlingve oni parolas pri "nödrim" (lama rimado / "preskrimado"). La termino celas specifan rim-metodon, kie oni utiligas vortojn, kiuj rimas aŭ preskaŭ rimas. Tamen la elektitaj rimvortoj ne havas la ĝustan signifon aŭ aspekton, kaŭzante, ke la estetika valoro de la silabaranĝo estas detruata.

Ekzemple: dentoj / identoj, aŭ dentoj / sentojn (pro bezono indiki rektan objekton).

Pro zorgado, miaj dentoj
nun, preskaŭ estas identoj.
Mi ja havas tiajn sentojn

La KVARVERSA, KVARSTROFAJ SILABAROJ probable meritas la klasifikon: "lama rimado" ĉar la elektitaj rimvortoj iel pelis min, trovi alternativan, akcepteblan, kredindan aŭ verŝajnan frazkonstruo por ke povu uzi la rimvortojn.

1:a strofo
"Malsobra silvia vico
pro troo da slivovico
ek-kaŭzas al juna ido
multe da malica rido"

Plej kredeble oni traduku "Malsobra silvia vico" al la sveda, per "En rad onyktra sångare". "silvio" sendube estas kantanta birdo, kiun oni povas nomi "kantisto" / "kantanto"

E bbe Vilborg diras en sia Ordbok Svensk Esperanto: trädgårdssångare = ĝardensilvio. Aliloke mi trovis bildon de "trädgårdssångare" kun indiko de la latina nomo (Sylvia borin)

PIV: silvi/o ♉ G. (Sylvia) de birdoj el la ordo de paseroformaj, malgrandaj, kun relative alta bekradiko, bele kantantaj.

Kiam mi elektis la vorton "silvio" mi ne pensis pri "vico da ebriaj homaj kantistoj", kiuj, en la sveda lingvo, povas esti nomataj "fyllekajor" (ebrimonedoj). Fakte temas pri postsaĝaĵo.

Do "malsobra silvia vico" povas esti travestio de la sveda esprimo "En rad sjungande fyllekajor" (Vico de kantantaj malsobraj monedoj.)

En suda parto de Svedio, en la skania regiono, oni ofte nomas la monedon "alika" kiu laŭdire devenas el la nomo "Ale", kiu estas nomo de virino, kiu, en fabelo pri bestoj, aliformiĝis al birdo.

La sveda vorto "kaja" estas onomatopea vorto, t.e. sonimita vorto, per kiu oni provas redoni la sonon de la bleko de monedo. Laŭdire la svedaj nomoj de korniko (kråka), korvo (korp) kaj pigo (skata) ankaŭ estas onomatopeaj birdo-nomoj.

Tamen, kial oni elektis la monedon kiel modelo por malsobrulo? Estas tiel, ke la monedoj ofte aperis ĉe bierfarejoj por manĝi la rekrementon (la uzita maltinfuzaĵo), kiun oni maldisponigis ekster la fermentejoj. La rezulto estis, ke la monedoj iĝis ege malsobraj kaj agis tre ridige.

Laŭdire francoj diras "malsobra kiel turdo". Mi ie legis ke la botanikisto Carl von Linné rakontis pri franca turdo, kiu estis dresita de gastejestro drinki la likvajn restaĵojn de vino el glasoj sur la tabloj. "Tiu turdo drinkis tiom da vino, ke ĝia kapo senplumiĝis ĝis plena kalveco."

Mia patrino, kiu regis du metiojn, la kuiristan kaj tiun de bufedistino, rakontis al mi pri germana kuiristo, kiu metis tritikan panon en brandon kaj donis la alkholtrempitajn panerojn al paseroj, kiuj rapide malsobriĝis kaj je plena tromemfido ili suprenflugis spirale ĝis kiam ili ne kapablis movigi la flugilojn kaj refalis senkontrole teren kaj mortis je la surteriĝo. La kuiristo tiam kolektis la mortitajn paserojn kaj senplumiigs ilin. Poste li utiligis ilin kiel manĝobirdetoj (svedlingve "kramsfågel"). (svedlingva artikolo ĉe http://trynetillknorr.taffel.se/2010/05/26/recept-kramsfagel-i-egen-jus/ )

Nu, ni revenu al la kvarstrofa "silabaranĝo".

2:a strofo.
"Malsobra vira vico
pro tro da slivovico
estiĝis stranga vido
je provo de bona sido"

En la dua strofo mi indikas, ke temas pri estaĵoj je la vira sekso, kiuj provas sidiĝi, je bona pozo, kun stranga rezulto. Eble iuj ne trafis la seĝojn sed sidiĝis sur la plankon. ;-)

3:a strofo.
"En bakejo de la pico
manko de virina lico
rezultis en plenda lido
je pagprovo per la bido"

Ĉi tiu strofo eble povas kaŭzi problemon pro la uzo de la vortoj "lico", "lido" kaj "bido"

Pri "lico"
PIV: lic/i (ntr) Esti permesata: ĉu licas fumi ĉi tie?.
lica . Permesata, precipe per la religia aŭ civila leĝo: vino ne estas lica ĉe la islamanoj; nelica komerco de drogoj.

Do: lico = permeso.

Pri "lido".
PIV: lid/o ?♧ Germana popola lirikaĵo aŭ kanzono

Pri "bido"
PIV: bid/o 1 Ĉiu el la glob- aŭ olivo-formaj pecoj, el ligno, vitro aŭ alia materio, traboritaj per malgranda truo, tiel ke oni povas ilin surfadenigi por ludi, produkti ornamaĵojn (ekz. kolringojn) aŭ teknikaĵojn (ekz. pordoŝirmilojn kontraŭ la muŝoj).
2 (fm) Peco aŭ buleto da haŝiŝo

Ĉar ne estas tute klare, kio estas la kialo de la ebria statuso de la kantistoj, eblas suspekti, ke oni eble volis pagi per buleto de haŝiŝo.

Troviĝas ankaŭ la eblo rilati "la bido" al certa virina organo (almenaŭ svedlingve) ;-):

"Den pärlan fick du ej fatt i,
blott ramen den satt i"

(Tiun bidon vi ne ŝiris,
nur kadreton vi akiris.).

La iom dubasencaj / nedecaj versoj celas la himenon.

4:a strofo
"Suspektante ega fraŭdo
ĉi tiu specifa ĵaŭdo
tujalvoko al polico
realiĝis per la ICO."

Origine mi intencis fajfi pri la gramatiko. Mi pensis, ke la leganto eble povus aldoni en sia menso: (La picofaristo), Suspektante ...

Tamen tiu penso ŝajne ne estas memevidenta. La unua kontrolinto de la teksto tuj postulis identigon de "la subjekto" kaj proponis ŝanĝon de la vorto "ĉi" al "en".

Ĉar mi ne tuj memoris mian originan penson, mi proponis aldonon de la litero "n" je la fino de la vorto "tujalvoko", io kio ne plibonigis la gramtaikon en la strofo.

Piere Levy proponas jenan vortigon de la kvara strofo.

"Pro suspekta ega fraŭdo
en tiu specifa ĵaŭdo
tujalvoko al polico
realiĝis per la ico."

Do, espereble la silabaranĝo nun estas pli komprenebla. Nun restas la fina defio: Nome buŝlegi la silabaranĝon laŭ ia ritmo ;-).

Finfine mi deziras al ĉiuj (ne nur la legantoj de la blogero) Agrablan Kristnaskso-feston kaj Bonan Novan Jaron (AKBNJ por la poŝtelefono).