Mi trovis en PIV jenajn rimvortojn: vido, rido, ido, sido, lido, bido, slivovico, vico, pico, lico, polico, ico,

Uzante la hazardan vortovicon mi kreis kvar kvarversajn, sen-apostrofajn, strofojn per tiuj rimvortoj. La silabaranĝo en la versoj estas 8,8,8,8 ; 7,7,7,7; 8,8,8,8 kaj 8,8,8,8.


Malsobra silvia vico
pro troo da slivovico
ek-kaŭzas al juna ido
multe da malica rido

Malsobra vira vico
pro tro da slivovico
estiĝis stranga vido
je provo de bona sido

En bakejo de la pico
manko de virina lico
rezultis en plenda lido
je pagprovo per la bido

Suspektante ega fraŭdo
ĉi tiu specifa ĵaŭdo
tujalvokon al polico
realiĝis per la ICO.


Se via tempo permesas: Jen demandaro por via responda komentario:

Kiel vi perceptas la strofojn?

Ĉu nur pura stultaĵo ? aŭ:

Ĉu temas pri profundaj simbolaj pensoj? ;-)

Ĉu en via lingvo troviĝas esprimo, kiu similas al "Malsobra silvia vico"?