En svedaj gazetoj kaj aliaj amas-medioj mi ofte renkontas esprimojn, kiujn, rekte tradukite al Esperanto, donas iom strangajn rezultojn.

Jen svedlingva ekzemplo: ”Data Warehouse arkitektur: Kan vi förutse och ta höjd för framtida behov?” ( http://www.affecto.se/Blogg/Datalager/Data-Warehouse-arkitektur-Kan-vi-forutse-och-ta-hojd-for-framtida-behov/ )

Jen provo traduki la rubrikon al Esperanto:

La arkitekturo de ”Data Warehouse”: Ĉu eblas antaŭvidi kaj preni alton por estontaj bezonoj.

La aŭtorino indikas, ke ŝia bazo por la artikolo troviĝas ĉe: http://tdwi.org/articles/2012/09/04/future-dw-architecture-needs.aspx kun jena rubriko:

Data Warehouse Architecture: Anticipating Future Needs

Ĉi tiun rubrikon mi tradukas jene: Arkitekturo de "Data Warehouse" : Antaŭvido de estontaj bezonoj.

Laŭ la artikolo en SVD, oni en reklama broŝuro por konferenca hotelo admonas estontajn konferencanojn ”preni alton je la kunveno” kaj ”preni alton je via oratorado / oratoraĵo” ( svedlingve: ”ta höjd i mötet”, ta höjd i ditt anförande”).

Paul Nylén proponas en sia ESO jenan tradukon de "alto = (mätbar) höjd", kiu indikas la mezureblan dimension "alto".

En la vortaro de Ebbe Wilborg mi trovis jenajan informojn pri höjd: 2. (egenskap) alteco; dimension) alto; (absolut höjd) altitudo; (nivå) nivelo; (höjdpunkt) kulmino; (breddgrad) latitudo; (triangelns) ortanto; i höjd med samnivele kun; på sin höjd maksimume;
det är väl ändå höjden!
tio transpaŝas la mezuron! tio estas la kulmino!

Je referatoj pri sporto oni diras ke, "iu prenis la dorson" de iu alia sportisto por adaptado de sia propra rapido al tiu persono. ( vidu http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/sportuttrycken-sprider-sig_1098265.svd )

Laŭ la artikolo en SVD ankaŭ ekonomikistoj "prenas alton" por estontaj ŝanĝoj en la merkato de akcioj. Laŭ la sama artikolo, iu admonis la politikistojn en la "aliancaj partioj" en Svedujo, t.e la "moderatoj" M, la "centra partio" C, kaj "popola partio" FP kaj la "kristana demokrata partio" KD ke ili "prenu alton je la politiko pri lernejoj" ("I en skrivelse från ett av allianspartierna uppmanas partivännerna att ta höjd i skolpolitiken.")

En la aktuala artikolo estas menciita jena informa paĝo : http://www.rfsl.se/halsa/?p=2177 *)kie troviĝas admono al personoj kiuj antaŭ nelonge estas trafitaj de la malsano "HIV", ke estas bona ideo "preni dorson de personoj, kiuj antaŭiris kaj ĉeestis iom da tempo". ("det är en god idé att ”ta rygg på personer som gått före och varit med ett tag”. ) Do: Sekvi la konsilojn de personoj kiuj jam spertis la malsanon dum iom da tempo, probable estas pli adekvata esprimmaniero kaj, eĉ modelo por pli komprenebla esprimmaniero svedlingve.

Svedlingve la metaforaj esprimoj estas iom strangaj kaj povas doni erarajn impresojn, kaj pro tio evitindaj.

Je traduko al Esperanto oni probable devas "sekvi konsilon", "enkalkuli estontajn kostojn", "bone prepari / plani sian oratoraĵon aŭ partopreno en konferenco" "adapti sian rapidon al alia persono", kaj tiel plu. Kion la politikistoj faru en rilato de la lerneja politiko, kiam oni volas preni alton pri siaj politikaj ĉeloj, mi ne povas imagi al mi, kion ili celas, krom, ke oni probable estas admonata prezenti avanajn kaj efektivajn planojn por tiu, ege grava politika kampo.

*) —The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights = (proksimume: Sveda federacio por lesbanoj, gejoj, duseksuloj kaj homoj, kiuj deziras ŝanĝi sian oficialan sekson. )