Har läst att man på gymnasiet skall införa ett nytt ämne ”Människans språk” på gymnasiet.

På denna adress finns info om ändamålet med ämnet:

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/2.606/2.1153/amnes-och-laroplaner/maek

Så här står det i skolverkets information om ämnet: ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla färdigheter i att praktiskt tillämpa kunskaper om språkliga system samt förmåga att analysera och diskutera språk och språkanvändning som kulturellt, politiskt och socialt fenomen ur olika aspekter, till exempel etnicitet och makt”.

Språket Esperanto, med sin helt regelbundna grammatik borde vara en utmärkt modell för gymnasieelever att studera, som referens för framtida lingvistiska studier. Tyvärr verkar det inte finnas mycket plats i läroplanen ordna studier i Esperanto.

Nå det gör inte så mycket, för det finns flera möjligheter att studera språket självständigt. Det är bara att googla på ordet Esperanto + kurs och man får flera förslag.

I den här artikeln skall jag hålla mig till "Kurso de Esperanto 4” (En kurs i Esperanto) som är en interaktiv kurs i Esperanto, (dvs den fungerar som ett modernt språklaboratorium). Kursen omfattar 12 lektioner och en avslutande examen. Den är kostnadsfri. Behöver man hjälp under studierna är det lämpligt att kontakta lokal esperantoklubb, som ofta har tillgång till ordlistor, litteratur mm.

Varje lektion omfattar ett varierande antal sidor / flikar. (9 – 15). Det förekommer inga långrandiga grammatikförklaringar i kursen. Den grammatik som är nödvändig demonstreras genom exempel i övningarna, som man absolut inte skall hasta igenom.

Fram till och med lektion 7 finns möjlighet att lyssna på uttalet genom att aktivera en ljudfil. Att det finns en ljudfil framgår av att ordet / frasen har blå färg. När man för markören över de blå orden visas ett streck under ordet / frasen. Klicka med vänsterknappen på musen för att starta uppspelningen.

Många tror att esperantos övertecknade bokstäver är ett hinder för att skriva språket. Man kan ställa in KURSO så att tangentkombinationen cx resulterar i ett ĉ på skärmen, gx =ĝ osv. Denna funktion fungerar enbart om man skriver i programmet KURSO. Vill man ha en mer generell lösning finns det ett flertal program att hämta på nätet, som tillåter anrop av bokstäverna ĉŝĝĥĵŭ genom att trycka på en ”anropstangent” plus grund bokstaven.

Programmet EK (EsperantoKlavaro = Esperantotangentbord) kan hämtas här:

http://www.esperanto.org/finkel/Ek/index.html

Kurso de Esperanto kan hämtas kostnadsfritt från denna adress:

http://www.kurso.com.br/index.php?sv

(denna adress avser den svenska versionen. Det finns 28 andra språk att välja på.)

Har man för avsikt att lära sig språket fullt ut rekommenderas inköp av Ebbe Wilborgs ORDBOK SVENSKA ESPERANTO, som även är tillgänglig på nätet på denna adress:

http://www.algonet.se/~eldona/ordbok/hittaord.html

Tyvärr finns ingen modern Esperanto-Svensk ordbok , men Paul Nylén;s Esperanto-Svenska Ordbok är ofta tillräcklig. Som tur är finns flera ordlistor, t.ex. Engelska – Esperanto, tillgängliga på nätet.

http://www.esperanto-panorama.net/vortaro/eoen.htm

Glosförhör / privat ordlista: http://welcome.to/vortaro är ett program som man kan använda för glosförhör. Programet gör det möjligt att komplettera befintlig ordlista samt korrigera eventuella felöversättningar i originallistan, eller komplettera med alternativ översättning.