I en artikel i Dagens Nyheter (2012-10-08) kunde läsas om att en av innerstadens få industriskorstenar ska bevaras. Länsstyrelsen har beslutat om 1,1 miljon kronor i bidrag för restaurering av den skorsten som tillhörde Luth Roséns gjuteri.

Den står alldeles intill Södra station på Södermalm och uppfördes 1906. På platsen fanns då ett helt industrikvarter bestående av gjuteri, plåtslageri, maskinhall, kontorshus, ångpannehus, magasin, stall med mera. Som mest var 500 personer sysselsatta här. Verksamheten upphörde 1968 och idag finns endast gjuteribyggnaden kvar.

Skorstenen är ett minnesmärke över Stockholms industriella storhetstid.
Bilden tagen 2009