CSERE ANDREA (Ĉere Andrea)

Kial?

Kial vi humiligas min per muteco,

Per ne eldirita malkuraĝo?

Kial vi forturnas, kial evitas,

De vojkruciĝo kial vi rifuĝas?

Nian amikecon vi forgesis?

Aŭ ĝis nun nur simulis?

Via silento mallum-vualas,

Kiu kovras, nek vi elvidiĝas.

De mi vin vi kial kaŝas?

En soleco mia animo frostiĝas!

El la hungara tradukis: Szabadi Tibor J.