"LA VERA VIRINA HISTORIO"

Legendo rakontas, ke mondkomence,kiam Dio decidis krei la virinon, li trovis, ke li estis elĉerpinta ĉiujn solidajn materialojn en la viro kaj ke li nenion plu disponis.
Antaŭ la dilemo kaj post profunda meditado, jen tio, kion li faris :
Li prenis la lunrondecon, la dolĉegan ondkurbecon, la teneran konvolvuladheremon, la tremantan folimovadon,la palmsveltecon, la delikatan florkoloron, la amdeziran cervrigardon, la sunradian ĝojon kaj la nubajn plorgutojn, la ventan ŝanĝiĝecon kaj la hundan fidelecon, la turtan timemon kaj la pavan parademon, la cignan plumdolĉecon kaj la diamantan malmolecon, la kolombinan amemon kaj la tigran kruelecon, la brulan fajron kaj la neĝan malvarmecon.
Li miksas tiajn kontraŭajn konsistaĵojn, formas la virinon kaj li donis ŝin al la viro.
Post unu semajno,l a viro venis kaj diris al li :
Sinjoro, la kreaĵo, kiun vi donis al mi, farigas min malfeliĉa, ŝi postulas ĉiun mian atenton, ŝi neniam lasas min sola, ŝi intense babilas, ŝi senprave ploras, ŝi amuziĝas suferigante min kaj mi venas por redoni ŝin al vi ĉar MI NE POVAS VIVI KUN ŜI.
Bone, respondis Dio kaj li reprenis la virinon.

Post unu semajno, la viro revenis kaj diris :
Sinjoro, mi sentas min tre sola, de kiam mi redonis al vi la kreaĵon, kiun vi faris por mi, ŝi kantis kaj ludis flanke de mi, ŝi ameme rigardis min kaj ŝia rigardo estis kareso, ŝi ridis kaj ŝia rido estis muziko, ŝi estis bela por la vido kaj dolĉa por la tuŝo. Bonvolu redoni ŝin al mi ĉar

MI NE POVAS VIVI SEN ŜI.Bonvolu sendi tion al ĉiuj eksterordinaraj virinoj,
kiujn vi konas kaj al ĉiuj viroj, por ke ili neniam dubu pri la virinoj, kiuj estas apude de ili.