Miaopinie nuntempe des pli bone, modele, nature ol iame...kiam rare esperantistoj renkontiĝis por uzi la lingvon, kiel se estus preskaŭ miraklo trovi iun ajn alian samlingvanon.Inter la hieraŭa kaj hodiaŭa koncepto de parolanto de Esperanto, ekzistas granda diferenco nome de tiu nova teknologio - Interreto.En la nuntempa epoko, la interreto faras grandan diferencon kaj kuraĝigas multajn samideanojn al la komunikiĝado mondskale kun aliaj samideanoj .Homoj, kiuj estis nomataj "bonantaguloj kaj kielfartuloj... rapide pligrandigas siajn vortstokojn... kaj ne plu simple balbutas la samajn frazojn...Ili ne plu povas esti konsiderataj balbutuloj pro tio, ke kun la helpo de la interreto , ili fariĝis pli talenta en la lingvo.Esperantistoj en la reto estas modernaj esperantistoj, kiuj pli scivolemaj bone esploras milojn da e-taj kanaloj en la virtuala medio kaj senĉese amikumiĝas al amaso da aliaj esperantistoj propradome.Estas rimarkinde la evoluo de nia lingvo, kiel estas rimarkinde la influo de la reto al nia parolado. Konsekvence naskiĝas veraj parolantoj de la internacia lingvo, kiuj ne timas voĉa-paroladon.

Kion vi opnias?

komentu kaj kontribuu.