La grupo, kiu starigis Projekton Esperanto al la Publiko, ofte manifestiĝas aŭ simple vizitas neesperantistajn eventojn kun la verda flago, diversmaniere montrante nian aferon. Ĉi -foje, je la 6-a de julio,ĝi vizitis " Kulturcentron Banco do Brasil", kie oni celebris la jarcentan daton de japana enmigrado en Brazilon.

Raporto : Bel Informas

Flanke de mi, la plej respektan omaĝon al ĉiuj miaj geamikoj de Japanio nome de mia fidela amikeco.Vere pere de Esperanto, mi konatiĝis al multaj frataj homoj de tiu lando kaj ankaŭ uzante Esperanton la horizontoj internaciaj nuntempe estas nur eta detalo.

Sanon , pacon kaj feliĉon al ĉiuj fratoj el Japanio.