La 12 pseŭdonimoj de Ludoviko Zamenhof

La 12 pseŭdonimoj de Ludoviko Zamenhof

* - signifo, • - kiam kaj kie uzita

1. GAMZEFON.
* Gamzefon estas anagramo de la rusa formo de la nomo Zamenhof.
• 1880 aŭ 1881: gramatika studo titolita "Provo de gramatiko de novjuda lingvo" en la rusa
lingvo. La manuskripto troviĝas en la biblioteko de la Hebrea Universitato de Jerusalemo.
• januaro-februaro 1882: artikolo titolita "Kion do finfine fari?" en la rusa lingvo, aperinta en
4 sinsekvaj numeroj de la gazeto "Razsvet" (Tagiĝo).
• marto 1882: artikolo titolita "Sub komunanan standardon" en la rusa lingvo, aperinta en
n-ro 13 de "Razsvet".

2. HEMZA.
* Hemza estas verþajne mallongigita anagramo de Zamenhof.
• aŭgusto 1882: poemo titolita "Pinto" (Penso) en Praesperanto.
• Komence de 1888: traduko de la latina studenta kanto "Gaudeamus igitur", aperinta en
"la Dua Libro de l' Lingvo Internacia".
• aprilo 1890: poemo "Al la fratoj", aperinta ne n-ro 7 de la gazeto "La Esperantisto". Denove
publikigita ne litova lernolibro en 1890 kun la sama pseŭdonimo.
• februaro 1891: traduko de 2 germanaj poemoj "La gaja Migranto" kaj "Al la Reĝo", aperintaj
en n-ro 2 de la gazeto "La Esperantisto".

3. GOFZAMEN.
* Gofzamen estas alia anagramo de la rusa formo de la nomo Zamenhof.
• 1883: artikoloj por la hebrea ĉiusemajna gazeto "Hacefira" (La Matenruøo). La gazeto
"Hacefira" aperis ĉiusemajne de 1869 ĝis 1886, kaj ĉiutage de 1886 ĝis 1914. La redaktisto
estis Naum Sokolov, elstara figuro en la publika vivo de Varsovio.

4. D-ro ESPERANTO.
* D-ro Esperanto signifas "homo, kiu esperas". La nomo ricevis verþajne la influon de
la silabo -hof de la fino de la nomo de Zamenhof:ĉarĝøi estas prononcata kun mallonga o,
ĝi elvokas la verbon "hoffen" (esperi).
• julio 1887: "Unua Libro" por Rusoj.
• Fine de 1887: "Unua Libro" en diversaj lingvoj.
• 1888: "Dua Libro", "Aldono al al Dua Libro".
• 1889: diversaj vortaroj.

5. N. N.
* N. N. estas la komencliteroj de la latina La Nomen Nescio "nomon mi ne scias".
• decembro 1888: rusa traduko de "la Dua Libro".
• januaro 1889: rusa traduko de "la Aldono al la Dua Libro".

6. Amiko.
* Mallongigo de: amiko de l' lingvo internacia.
• septembro 1889: poemo "Al la Esperantisto", publikigita en la unua numero de la gazeto" La
Esperantisto". Maldekstre kaj paralele, troviĝas la germana versio, kun la sama subskribo "Ein
Freud".

7. Anna R.
* Anna R. povas ricevi du klarigojn:
- tirita de la nomo Andersen;
- tirita de la nomoj de du el la onklinoj de LZ, Anna kaj Rebeka.
• 1899: traduko de la fabelo de Andersen, "La Virineto de l' Maro".

8. Unuel.
* Unuel estas mallongigo de Unu el la esperantistoj. Verþajne inspirita de la nomo "achad ha
'am" (unu el la popolo) (Gen XVI,10). Plie, Unuel iom similas al la bibliaj nomoj Daniel,
Gabriel, Joel, Michael, Rafael, Samuel, ktp., en kiuj el signifas "Dio".
• 1889: artikolo "Esenco kaj estonteco de la ideo de Lingvo Internacia".

9. Homo Sum.
* Homo Sum "homo mi estas" estas la komenco de la fama citaĵo de Terencio "Homo sum,
humani nihil a me alienum puto" (Homo mi estas, nenion homan mi rigardas fremda al mi).
• Komence de aprilo 1901: publikigo de la broŝuro "Hilelismo, Projekto pri la solvo de la juda
demando" en la rusa lingvo.

10. Homarano.
* Homarano signifas simple "ano de la homaro", "membro de la ĉiuhoma familio".
• majo 1906: apero (en n-ro 5 de "Ruslanda Esperantisto") de artikolo titolita
"Pri homaranismo. Respondo al D-ro Dombrovski."

11. Aleksandro Naumann.
* LZ depruntis la nomon de Aleksandro Naumann, tiam konata juda esperantisto,aŭtoro de
pluraj esperantaj poemoj.
• junio-julio 1906: apero (en la n-ro 6 de "Ruslanda Esperantisto") de "Nefermita letero al S-ro
de Beaufront". La subskribinto estas D-ro Aleksandro Naumann, sekretario de La Unua
Grupo Homarana.

12. Dr X.
* Dr X signifas "D-ro Nekonato", kiel x en matematiko signas nekonatan grandon.
• januaro 1909: artikolo en jida lingvo "Pri jida gramatiko kaj reformo ne la jida lingvo". La unua
parto aperis en la maja numero de la jida gazeto "lebn un visnþaft" (Vivo kaj Scienco), de
Vilniuso. La cetero ne aperis en tiu ĉi gazeto, sed aperis en 1937, tradukita de S. Guterman, en
Lingvo-Libro.

Prilaborita de Andrzej Zejdler
surbaze de la libro de André Cherpillod
"L.L. Zamenhof: Datoj, Faktoj, Lokoj"