Se ekzistus en la mondo, iu kiel Vi(mia homa-fantaziaĵo)...mi restus porĉiame silenta nur aŭskultante viajn vortojn ĉe mia orelo.Mi eĉ ne plu manĝus kaj mi ne plu dormus..mi nur vivus de ia senlima alloga figuro.Eĉ miaj okuloj ne bezonus esti malfermitaj de mi por rigardi vin ĉar de animo al animo telepatie iĝus vi videbla. Certe Vi povus konsideri min subjektiva...iomete reva, kaprica sed komprenu..mi estas virino kaj ĝenerale virinoj havas flugantajn pensojn... instinkton, kiu emfazas precipecon de fantazio aŭ hazardo.

Se ekzistus Vi... tiel kiel mi revis...eble mi ne estus tiom revema !