La vivo estas plenplena je diversaj sentemaj emocioj.Fakte de tio, kio nomiĝas feliĉo kaj malfeliĉo.Verŝajne en la daŭro de nia tuta vivo, multfoje malfacile estas kapti la gamon de senteblaj emocioj, kiuj apartenas al nia ĉiutaga vivo.Forte tuŝi animon, signifas vivi intense kontraŭ aŭ favore de iu ajn bona kaj malbona vivfazo.Pro tio, ĉiu el ni, devas agi kiel batalanto por solvi la preterpasanta-survoja-situacion, kiu estas kiel granda ŝtuparo por atingi maturiĝon kaj prefektiĝo en la homa-kampo.Malfacile videblas lumo interne de malhela tunelo.Tamen por ĉio ekzistas solvo, kaj ĉiam post granda kaj forta tempesto venas serena momento, kiu agas kiel balzamo al la animo.

Se hodiaŭ por Vi la tago ŝajnas griza,malhela kaj Vi mem sentas,ke la mondo estas malkomforma kaj maljusta pro peza emocia-ŝarĝo ...bonvole akceptu, ke multaj aliaj eble ankaŭ sentas sin tiel kaj ke la solvo dependas ĉefe de Vi.

Ne forgesu ...ĉiam ekzistos iu ĉe Vi , kiu bonkore helpos Vin senŝarĝigi vian koron.

Karesema