Mi estas avino!

 


 

 

 

Kiom da nemezurebla kortuŝo invadis mian vivon! Mi aviniĝis!
Certe kelkaj el vi bone scias pri kio, mi nun parolas.Esti avo aŭ avino estas simpla vivfazo en ia ajn vivo de iu ajn estulo...tamen kompreneble bela fazo ne tiel facile esprimebla. Je la 17-a de tiu ĉi kuranta monato venis en la mondon, mia nepo Gabrielo. Vere impresiĝema estas la tuja amsento kiu floris en mia koro ekde de la unua rigardo ... Forta sento de amo estis pruvo de kor-kunvolvo de avino al nepo; mi konstatis ke mia tuta vivo baziĝis sur tiu difinitiva esperinda ĝuo; esti avino! De nun mi estas vere feliĉa...duoble feliĉa...jen mi, patrino kaj avino !