Logike

- "Patro, ĉu la instruisto povas min puni por io, kion mi ne faris?"
- "Certe ne, mia filo!"
- "Nu, mi ne devas fari mian lecionon."

Dentoj

- "Ĉu vi havas ankoraŭ ĉiujn dentojn, mia sinjorino?"
- "Kial vi demandas tiel strange, mia sinjoro?"
- "Ĉar mi ne povas kompreni, kiel en tiel malgranda buŝo 32 dentoj trovas lokon."

Pripensado

- "Nu, mia filino, ĉu la sinjoro prezidanto ne faris ankoraŭ sian konfeson?"
- "Ho jes, patreto; sed mi petis de li la templimon da du tagoj por pripensadi."
- "Ho malsaĝulino! Dum du tagoj  li ankaŭ ja povos pripensadi."

La Estinteco

- "Ĉu vi efektive ne edziĝos je fraŭlino Tereza? Ŝi estas ja riĉa, kaj ankaŭ ne malbela."
- "Sed ŝia estinteco..."
- "Mi certigas vin, ke ŝia estinteco estas senmakula kaj pura."
- "Ho amiko, tion ĉi mi kredas; sed ĝi estas tre longa..."