Ni esperantistoj, silente, tradicieme, konservative laboras en nia propra formikejo, ekster la granda brua mondo, kiu nin ne ĝenas, kaj kiu ne ĝenas nian trankvilan kunvivadon en nia familia rondo.
José Dias Pinto.

Tasko ne finita estas laboro perdita. Kiu flugas, devas flugi ĉiam, por ke li ne falu. Antaŭen do, kaj fariĝu bona esperantisto. Ne restu apud la vojo, sed antaŭeniru al la universala kulturo, per la internacia lingvo!
Francisco Valdomiro Lorenz

Oni povas trompi iun la tutan tempon; oni povas trompi ĉiujn dum kelka tempo, sed oni ne povas trompi ĉiujn la tutan tempo.
P-ro D-ro Ivo Lappena

Ju pli mallonge ni skribos, des pli facile niaj leteroj estos publikigataj kaj... legataj.
G. Pirlot

Antaŭen, ĉiam antaŭen, kune kun granda samideana konfido kaj ĝojo – Unueco estas forto. Ĉie, kie estas la Dia Spirito, tie estas perfekta libereco. La vero faros vin liberaj. Estu nin malfortaj en nia aroganteco kaj memestimo sed fortaj kaj fidemaj en la kunlaborado.

 

Esperanto estas nenies propraĵo, sed ĉies.

Esperanto celas la unuigon de la popoloj.

 

Esperanto donas la eblecon korespondi ĉien per nur unu lingvo.

 

Estante intelekta proprieto de monde internacia kolektivo, Esperanto estas la sola vere internacia lingvo ankaŭ laŭ tiu plia decida kriterio. La diversaj projektoj de komuna lingvo por internaciaj rilatoj estas kaj restas projektoj, dum la naciaj lingvoj, eĉ se parte uzataj kiel helpaj en internaciaj rilatoj, estas kaj restas internaciaj.
P-ro D-ro Ivo Lapenna

Internaciaj kongresoj de Esperanto estas la solaj internaciaj kongresoj, kiu ne bezonas interpretistojn.
Heroldo de Esperanto

Mi esperas, ke la ideo de Zamenhof, la kreinto de Esperanto, kuraĝigos nin antaŭeniri, kaj ke la verda stero pli brilos en nia vivo.